Ngày 4 Tháng 11, 2013 | 07:08 PM

Tổng cục DS-KHHGĐ thi tuyển công chức 2013 (thông báo số 2)

Tổng cục DS-KHHGĐ thi tuyển công chức 2013 (thông báo số 2)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hội đồng thi tuyển công chức 2013 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã họp thống nhất và thông báo tới toàn thể thí sinh đăng ký thi công chức vào Tổng cục DS-KHHGĐ như sau:

I. Phê duyệt danh sách đăng ký dự thi (danh sách kèm theo)

II. Thống nhất nội dung thi như sau:

1. Môn kiến thức chung: 01 bài thi viết, thời gian thi 180 phút với các nội dung:

- Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (tài liệu);

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức (tài liệu);

- Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên phần I (Nhà nước và Pháp luật) và phần II (Hành chính nhà nước và công nghệ hành chính) của Học viện Hành chính, NXB Khoa học và kỹ thuật; Hà Nội 2012 (tài liệu);

- Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế (tài liệu).

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 01 bài thi viết (thời gian 180 phút) và 01 bài thi trắc nghiệm (thời gian 45 phút) với các nội dung:

2.1. Chuyên ngành chung: Tất cả các thi sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2013 đều phải thi các nội dung sau:

- Pháp lệnh Dân số số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 (tài liệu);

- Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 Sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số (tài liệu);

- Nghị định 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Dân số (tài liệu);

- Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em (tài liệu);

- Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số (tài liệu);

- Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (tài liệu).

2.2. Chuyên ngành riêng: Thí sính đăng ký thi vào Vụ nào thì sẽ thi nội dung liên quan đến Vụ mà mình đã đăng ký thi tuyển, như sau:

2.2.1. Vụ Quy mô Dân số-KHHGĐ

Tài liệu Dân số học (tài liệu) và tài liệu Dịch vụ Dân số-KHHGĐ (tài liệu) ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TCDS ngày 19/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành tài liệu bồi dướng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ.

2.2.2. Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số

- Quyết định 573/QĐ-BYT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (tài liệu);

- Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07/01/2011 của Bộ Y tế  về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân (tài liệu);

- Tài liệu Dân số học ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TCDS ngày 19/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành tài liệu bồi dướng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ (tài liệu);

- Báo cáo tổng quan về mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam (tài liệu).

2.2.3. Vụ Truyền thông-Giáo dục:

- Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số-Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 (tài liệu);

- Tài liệu Truyền thông DS-KHHGĐ ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-TCDS ngày 19/6/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ (tài liệu).

2.2.4. Vụ Kế hoạch-Tài chính (làm việc tại Ban Quản lý các Dự án thuộc CTMT)

- Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (tài liệu);

- Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tuớng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015 (tài liệu);

- Quyết định số 52/2009/QĐ–TTg ngày 09/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009-2020 (tài liệu). Và một số nội dung chủ yếu của Đề án (tài liệu).

III. Thống nhất về hình thức thi, điểm các môn thi, thời gian thi, như sau:

3.1. Điểm cho mỗi môn thi được chấm theo thang điểm 100

3.2. Đối với môn kiến thức chung: Thi viết 180 phút (100 điểm)

3.3. Đối với môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút (80 điểm) và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút (20 điểm) (Tổng thời gian thi là 225 phút)

+ Mỗi đề thi chuyên ngành sẽ bao gồm 2 phần:

- Chuyên ngành chung (Nội dung thi chung cho các thí sinh)

-  Chuyên ngành riêng (Nội dung thi sẽ thi riêng theo từng đơn vị)

+ Điểm cho môn nghiệp vụ chuyên ngành cụ thể như sạu:

- 80 điểm cho phần thi viết trong đó: - 20 điểm cho phần thi chuyên ngành chung

                                                        - 60 điểm cho phần thi chuyên ngành riêng

- 20 điểm cho phần thi trắc nghiệm (nội dung thi theo chuyên ngành riêng). Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 20 câu (mỗi câu 1 điểm), mỗi câu có ít nhất 3 lựa chọn trở lên, trong đó có 01 lựa chọn đúng. Tối đa chỉ có 06 câu trùng nhau trong mỗi đề thi trắc nghiệm.  

2.4. Đối với môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút (100 điểm)

2.5. Đối với tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy tính thời gian 45 phút (100 điểm)

Ghi chú: Đề nghị các thí sinh tự lấy tài liệu nghiên cứu; Hội đồng thi tuyển sẽ giải đáp các thắc mắc của các thí sinh vào 14h00 ngày 12/11/2013 tại Hội trường tầng 5, 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội

Dự kiến thời gian thi tuyển vào trung tuần tháng 12/2013, sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng cục DS-KHHGĐ.

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC