Càng lớn tuổi, quy trình skincare của bạn cần phải thay đổi những điều sau thì mới mong được "trẻ mãi không già"

20 Tháng 5,2019 | 20:00

Càng lớn tuổi, quy trình skincare của bạn cần phải thay đổi những điều sau thì mới mong được "trẻ mãi không già"

Bạn không thể "bê nguyên" quy trình chăm sóc da từ ngưỡng tuổi này qua ngưỡng tuổi khác. Ở mỗi thời điểm, làn da phải đối mặt với những vấn đề khác nhau và cần sự chăm sóc đặc biệt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sau »