Ngoại tình là mốt, cắm sừng là đẳng cấp?

Ngoại tình là mốt, cắm sừng là đẳng cấp?

Đỉnh cao của cặp bồ không còn là giấu giấu, giếm giếm mà phải tìm cách hợp thức hoá, mỗi em một danh phận để mà đường đường chính chính đi với nhau.

Nuôi gà Ai Cập đẻ trứng lãi 350 - 400 triệu đồng/năm

Nuôi gà Ai Cập đẻ trứng lãi 350 - 400 triệu đồng/năm

Gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở thôn Gia Phong, xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là một trong vài hộ đầu tiên tại huyện Vĩnh Bảo nuôi gà Ai Cập đẻ trứng.