Ngày 27 Tháng 6, 2019 | 02:45 PM

Đề thi Tổ hợp môn Khoa học Xã hội giảm câu khó so với năm 2018

Đề thi Tổ hợp môn Khoa học Xã hội giảm câu khó so với năm 2018
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn tổ hợp Khoa học Xã hội Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 giảm số lượng câu hỏi “vận dụng cao” so với năm 2018.

Môn Lịch sử (Mã đề 315): Xuất hiện nhiều câu hỏi so sánh

Theo nhận xét các giáo viên của Tổ Lịch sử - Hệ thống giáo dục HOCMAI, đề thi mã đề 315 nằm hoàn toàn trong chương trình Lịch sử lớp 11 (10%), 12 (90%), không xuất hiện câu hỏi thuộc chương trình lớp 10. Các câu hỏi phủ đều các cấp độ và bám sát định hướng Bộ GD&ĐT đã công bố trước đó. Đề thi xuất hiện các câu hỏi có sự liên kết giữa Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới, đặc biệt đề thi xuất hiện nhiều câu hỏi so sánh (6 câu).

Phần lịch sử thế giới có 12 câu hỏi (30%) bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12. Phần lịch sử Việt Nam có 28 câu hỏi (70%) có 3 câu thuộc chương trình lớp 11. Các câu hỏi vận dụng cao chủ yếu thuộc phần Lịch sử Việt Nam, thí sinh cần nắm vững kiến thức SGK đồng thời cần có cái nhìn tổng quát, xuyên suốt các giai đoạn lịch sử theo chiều thời gian và mối quan hệ không gian (lịch sử Việt Nam và thế giới) mới có thể giải quyết được những câu hỏi dạng này (ví dụ, câu 29, 26, câu 36).

Nhìn chung, đề thi năm 2019 có xu hướng giảm số lượng câu hỏi ở mức độ Vận dụng cao từ 12 câu xuống còn 8 câu nhưng độ khó của các câu hỏi này lại có xu hướng nhỉnh hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện nhiều dạng câu hỏi so sánh cũng như các câu hỏi có mối quan hệ liên chuyên đề khiến cho đề thi đảm bảo được mức độ phân hóa ở mức tương đối tốt.

Đáp án (tham khảo) môn Lịch sử (mã đề 315).

Đáp án (tham khảo) môn Lịch sử (mã đề 315).

Môn Địa lý (Mã đề 315): Giảm hẳn câu khó so với năm 2018

Đề thi (Mã đề 315) theo cấu trúc đã được công bố trước gồm 40 câu hỏi, nội dung thi nằm trong chương trình THPT và chủ yếu thuộc các nội dung kiến thức lớp 12 (90%), 10% số câu hỏi trong đề thuộc phần kiến thức lớp 11. Đề thi không xuất hiện dạng câu hỏi mới lạ hoặc các câu hỏi gây nhiễu với học sinh. Chuyên đề thực hành Địa lí vẫn chiếm tỉ trọng nhiều nhất trong đề thi (15 câu) như thông lệ hàng năm.

Cấu trúc và độ khó của đề thi có khoảng 24 câu hỏi đầu (60%) ở mức độ đơn giản với các dạng bài tương đối quen thuộc. Các câu hỏi Vận dụng cao giảm hẳn so với đề thi năm 2018 cả về mức độ khó và số lượng câu hỏi (từ 12 câu xuống còn 6 câu). Số lượng các câu hỏi Thông hiểu và Vận dụng có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2018.

Đáp án (tham khảo) môn Địa lý mã đề 315 Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Đáp án (tham khảo) môn Địa lý mã đề 315 Kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Giáo dục Công dân (Mã đề 308): Thiếu vắng câu hỏi thời sự

Theo đánh giá của Tổ Giáo dục Công dân (Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn), mã đề 308 có cấu trúc tương tự đề thi năm 2018, gồm 40 câu hỏi, nội dung thi nằm trong chương trình THPT và chủ yếu thuộc các nội dung kiến thức lớp 12 (90%), 10% số câu hỏi trong đề thuộc phần kiến thức lớp 11.

So với đề thi năm 2018, đề thi năm 2019 giảm về độ khó. Cụ thể, số câu hỏi vận dụng cao giảm so với đề thi năm 2018 (từ 12 câu xuống 8 câu), tăng số câu hỏi ở mức độ thông hiểu. Mức độ khó của các câu hỏi này vẫn giữ nguyên, thậm chí dữ liệu được đưa trong câu hỏi có khả năng gây nhiễu cho học sinh tương đối tốt. Ví dụ, câu 112 về quyền khiếu nại, tố cáo, 113 hỏi về các quyền tự do cơ bản của công dân, câu 114 hỏi về quyền khiếu nại tố cáo.

Đáp án (tham khảo) môn Giáo dục Công dân.

Đáp án (tham khảo) môn Giáo dục Công dân.

Đặc biệt, câu 115, thông tin đưa ra một vấn đề nhưng vấn đề được hỏi lại xoay quanh một vấn đề khác nên học sinh cần phải hết sức lưu ý trong việc kết nối và xử lí vấn đề để lựa chọn đáp án đúng.

Môn Giáo dục công dân là môn học có sự gắn kết chặt chẽ với cuộc sống vì xoay quanh mối quan hệ công dân với nhà nước, pháp luật. Đề thi cũng thể hiện rất rõ ràng mối quan hệ đó từ câu 105 trở đi là các câu hỏi lồng ghép các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, đề thi năm nay không xuất hiện các câu hỏi mang tính thời sự như đề thi năm 2018.

Quang Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC