Ngày 5 Tháng 12, 2019 | 02:18 PM

Chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C đã bị khai tử từ lâu

  MỚI NHẤT

Sau khi chứng chỉ ngoại ngữ hệ A,B,C bị khai tử, việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ sẽ thực hiện theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C đã bị khai tử từ lâu - Ảnh 1.

Chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc đã thay thế các chứng chỉ A,B,C

Ông Nguyễn Công Hinh- Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GD&ĐT) cho biết: Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trong đó, chứng chỉ ngoại ngữ được cấp cho người dự thi đạt yêu cầu tương ứng với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ bậc 1 đến bậc 6.

Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Thời hạn hiệu lực của chứng chỉ ngoại ngữ do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể.

Như vậy Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đã thay thế chứng chỉ chỉ ngoại ngữ A,B,C được quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008.

Việc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thay thế cho các chứng chỉ ABC từ lâu đã được thừa nhận vì không thể tồn tại song song 2 loại chứng chỉ.

Tuy nhiên Thông tư 23 lại chưa nhắc đến việc sẽ thay thế Quyết định 30 nên Bộ GD&ĐT đã tiếp tục ban hành Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT.

Hiện nay có 9 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Vinh.

Theo Giáo dục và Thời đại

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC