Miền Bắc chuẩn bị mưa rét trở lại

Dự báo thời tiết từng vùng miền Bắc như sau:

- Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 6-9/11, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 10-13/11, nhiều mây, trong đó từ ngày 11-13/11 có mưa rào và dông, mưa tập trung nhiều tại các tỉnh phía Đông Nam khu vực. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Ngày 14, ngày 15/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

- Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 6-9/11, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 10-13/10, nhiều mây, trong đó từ ngày 11-13/11 có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, đề phòng gió mạnh ở vùng ven biển. Từ ngày 11/11 trời lạnh, vùng núi trời rét. Ngày 14, ngày 15/11, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

T.Hằng