Đình chỉ công tác PCT UBND huyện An Dương

Chiều 20/8, tại huyện An Dương, UBND TP Hải Phòng đã công bố Quyết định số 1582/QĐ-CT ký ngày 20/8/2013 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Cải, sinh 1959, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương để kiểm điểm, xử lý kỷ luật.
Đình chỉ công tác PCT UBND huyện An Dương 1
Ông Nguyễn Ngọc Cải, PCT UBND huyện An Dương
 
Hiện, các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đang xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Cải. Thời gian tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

 

                                                                                                                      Minh Lý