Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng

 
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 1
Cắt băng khai mạc triển lãm “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo tại TP Đà Nẵng”
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 2
Triển lãm trưng bày hơn 80 hiện vật là các tuyệt tác được chọn lọc trong hàng nghìn cổ vật trong kho tàng di sản văn hóa Phật Giáo trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 3
Tượng Đức Bổn sư Thích ca mầu ni làm bằng gỗ sơn thếp – thế kỷ XIX
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 4
Tượng Phật làm bằng gỗ – thế kỷ XIX
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 5
Tượng Phật Quan Âm – thế kỷ XVIII
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 6
Tượng Phật Quan Âm thiên Thủ thiên Nhãn (thế kỷ XVI – XVII)
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 7
Đây là lần đầu tiên công chúng được biết đến “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo tại TP Đà Nẵng”
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 8
Tượng Phật Quan Âm bạch ngọc – thế kỷ XIX
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 9
Tấm biển đồng có tia lửa vòng quanh thường gọi là “Quả tim lửa” in rập ngự bút của vua Minh Mạng
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 10
Chuông làm bằng đồng, thời Chúa Nguyễn (1764)
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 11
Tượng Phật nhập Niết bàn bằng gỗ (thế kỷ XVIII)
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 12
Tượng Phật Quan Âm tứ thủ bằng đồng (thế kỷ VII - VIII)
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 13
Đỉnh, được làm bằng đồng (cuối thế kỷ XIX)
Xem “Tinh hoa cổ vật Phật Giáo” tại Đà Nẵng 14
Mộc bản kinh Phật bằng gỗ (thế kỷ XV - XVI)
 
 
Đức Hoàng