Luật dân cư Mexico (11)

Chương VII - ĐĂNG KÝ CÔNG DÂN TOÀN QUỐC VÀ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 97. Đăng ký công dân toàn quốc và cấp thẻ căn cước công dân là 2 dịch vụ công ích mà Nhà nước đảm nhiệm thông qua Văn phòng Chính phủ.

Điều 98. Công dân Mexico có nghĩa vụ phải thực hiện việc đăng ký công dân toàn quốc và có quyền được cấp thẻ căn cước công dân.

Công tác đăng ký công dân toàn quốc được sự trợ giúp của một uỷ ban tư vấn kỹ thuật, theo quy định của Văn bản dưới luật.

Điều 99. Để hoàn thành nghĩa vụ quy định tại điều luật trên đây, mọi công dân phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Nộp đơn xin đăng ký tương ứng.

2. Nộp bản sao giấy khai sinh có công chứng, hoặc bản sao giấy chứng nhận quốc tịch hoặc văn bản xác nhận việc nhập quốc tịch.

Điều 100. Trong những trường hợp vì lý do mục nát, hỏng hóc, người công dân không thể nộp bản sao giấy khai sinh có công chứng, thì họ có thể thay thế bằng những tài liệu khác đảm bảo được sự chính xác của những số liệu cá nhân của người đó, theo đúng các quy định của các văn bản dưới luật của Luật này.

Điều 101. Văn phòng Chính phủ có thể kiểm tra những số liệu liên quan đến nhận dạng của các công dân, qua việc so sánh đối chiếu những số liệu do họ cung cấp và những số liệu tương ứng được lưu trữ tại các cơ quan của chính quyền liên bang, nơi mà để thực hiện chức năng của mình, phải thiết lập các quy trình nhận dạng cá nhân.

Điều 102. Khi Văn phòng Chính phủ phát hiện thấy có bất kỳ sự bất thường nào trong những tài liệu do người dân xuất trình thì phải tạm ngừng việc đăng ký tương ứng và thông báo bằng văn bản về những lý do dẫn đến việc không hoàn thành các thủ tục đăng ký.

Các công dân ở trong trường hợp trên có thể yêu cầu Văn phòng Chính phủ đưa ra sự giải thích tương ứng, theo quy định tại văn bản dưới luật.

Điều 103. Khi đã hoàn tất các thủ tục tương ứng cần thiết theo pháp luật quy định, Văn phòng Chính phủ sẽ cấp thẻ căn cước công dân cho người dân.

Điều 104. Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tuỳ thân chính thức, để đối chiếu một cách toàn diện những số liệu về nhận dạng ghi trong đó với bản thân người được cấp.

Điều 105. Thẻ căn cước công dân có giá trị là phương tiện nhận dạng cá nhân trước toàn bộ các nhà chức trách Mêhicô, ở trong nước hay ở nước ngoài, trước những cá nhân hay tổ chức có địa chỉ thường trú trên đất nước Mexico.

Điều 106. Không người dân nào sẽ bị trừng phạt vì lý do không mang theo thẻ căn cước công dân.

Điều 107. Thẻ căn cước công dân phải có ít nhất những số liệu và đặc điểm nhận dạng như sau:

1. Họ cha, mẹ và tên

2. Mã số duy nhất về đăng ký dân số

3. Ảnh của người được cấp thẻ

4. Nơi sinh

5. Ngày tháng năm sinh

6. Chữ ký và dấu vân tay của người được cấp thẻ

Điều 108. Người được cấp thẻ căn cước công dân phải có trách nhiệm phải giữ gìn và bảo quản thẻ của mình.

Điều 109. Thẻ căn cước công dân phải được làm lại

1. Chậm nhất là 90 ngày trước khi không còn giá trị, thời hạn gía trị là không quá 15 năm.

2. Khi bị rách hỏng trong qúa trình sử dụng.

3. Khi những đặc điểm thể chất của một người đã thay đổi đến mức không còn phù hợp với những dấu vết trên ảnh dán ở thẻ căn cước.

Trong tất cả mọi trường hợp, người được cấp thẻ phải nộp lại thẻ căn cước công dân cũ, ngay lúc nhận được thẻ mới.

Điều 110. Khi một công dân bị mất hoặc hỏng thẻ căn cước công dân, họ phải trình báo với Văn phòng Chính phủ trong vòng 30 ngày kể từ khi điều đó xảy ra và phải làm các thủ tục để được cấp thẻ mới.

Điều 111. Văn phòng Chính phủ sẽ cấp cho trẻ em Mêhicô dưới 18 tuổi một loại giấy tờ tuỳ thân, theo các quy định tại văn bản dưới luật của Luật này.

Điều 112. Văn phòng Chính phủ sẽ cung cấp cho uỷ ban bầu cử liên bang những thông tin về đăng ký dân số quốc gia cần thiết để hoàn chỉnh các công cụ bầu cử theo đúng những quy định của pháp luật. Tương tự, Văn phòng Chính phủ cũng có thể cung cấp các thông tin cho các tổ chức, cơ quan công cộng khác cần có những thông tin đó để thực thi quyền hạn của mình.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp