Kỷ luật sắt của bà vợ với chồng "ham của lạ"

Kỷ luật sắt của bà vợ với chồng "ham của lạ"

“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, câu nói đó đúng với ngày xưa, còn ngày nay, nếu “lửa” gần “rơm” thì tất yếu, hỏa hoạn sẽ xảy ra tức thì. Vậy hãy cảnh giác đừng để lửa...

Việt Nam có cần Quy chuẩn Quốc gia về Sữa học đường?

Việt Nam có cần Quy chuẩn Quốc gia về Sữa học đường?

GiadinhNet - Nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng cho thấy, trẻ em Việt không chỉ thấp còi về tầm vóc mà đang bị đói ‘vi chất’. Nên chăng có một quy chuẩn chung về sữa học...