Ngày 25 Tháng 6, 2019 | 07:35 PM

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh - Hiệu quả từ Đề án Bệnh viện Vệ tinh, Đề án 1816:

Tiến tới không còn phân hạng bệnh viện, chỉ còn bệnh viện chất lượng

GiadinhNet - Chất lượng bệnh viện gắn với thương hiệu bệnh viện, sự chi trả dịch vụ từ BHYT và tiền túi của người bệnh, tiến tới sẽ không còn hạng bệnh viện mà chỉ còn bệnh viện chất lượng. Đây sẽ là tiêu chí lựa chọn của người bệnh.

Đây là nhấn mạnh của PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại khóa đào tạo đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện. Khoá đào tạo được tổ chức tại TP HCM, do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Trung tâm Phát triển Năng lực Quản lý Khám, chữa bệnh đã tổ chức từ 25-29/6.

Đây là khoá học thứ 2 được Bộ Y tế tổ chức nhằm chuẩn hoá đội ngũ đánh giá viên đánh giá chất lượng bệnh viện cho khu vực phía Nam.

Trong 5 ngày tham gia khóa học, 60 học viên là các cán bộ làm công tác quản lý chất lượng bệnh viện thuộc Sở Y tế và các Bệnh viện trung ương khu vực phía Nam sẽ được đào tạo về hoạt động đánh giá chất lượng bệnh viện; nguyên tắc và phương pháp cơ bản đánh giá chất lượng bệnh viện; hướng dẫn đánh giá theo Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện; Thực hành đánh giá chất lượng bệnh viện...

Phát biểu tại Khoá đào tạo, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Trung tâm đào tạo cho biết, việc đánh giá chất lượng bệnh viện không phải đợi đến cuối năm mới thực hiện mà phải được thực hiện hàng ngày. Bệnh viện là một xã hội thu nhỏ với những diễn biến từng ngày khác nhau nên các cán bộ đánh giá chất lượng phải hiểu những nguyên tắc về chất lượng để cải tiến không ngừng.

Tiến tới không còn phân hạng bệnh viện, chỉ còn bệnh viện chất lượng - Ảnh 1.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

"Chất lượng bệnh viện gắn với thương hiệu bệnh viện, sự chi trả dịch vụ từ bảo hiểm y tế và tiền túi của người bệnh, nên tiến tới sẽ không còn hạng bệnh viện mà chỉ còn bệnh viện chất lượng. Đây sẽ là tiêu chí lựa chọn của người bệnh" - Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Trong 5 năm qua, hệ thống khám, chữa bệnh đã thực hiện Bộ 83 Tiêu chí đánh giá Chất lượng bệnh viện. Bộ tiêu chí bao gồm 83 tiêu chí, 1595 tiểu mục, tiếp cận với các bộ tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến trên thế giới, vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn cao, đồng thời có tính sáng tạo chia mỗi tiêu chí thành 5 bậc thang chất lượng (đánh giá tương tự như 5 sao) để các bệnh viện phấn đấu, phù hợp với hoàn cảnh từng bệnh viện.

Các hoạt động cải tiến chất lượng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của ban giám đốc ở nhiều bệnh viện, nên chất lượng đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Trong đó, công tác đánh giá chất lượng bệnh viện đóng vai trò quan trọng giúp các bệnh viện tiếp tục cải tiến chất lượng tốt hơn phục vụ người bệnh. Thực hiện đổi mới phương thức đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện, với mục tiêu "Lấy người bệnh làm trung tâm"

Nhờ thực hiện Bộ 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện, các bệnh viện tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, hài lòng hơn, chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên y tế được từng bước nâng lên.

Tính chung trên toàn quốc, các bệnh viện năm 2018 đã đạt mức 3/5 sao là mức khá, mức chất lượng "chấp nhận được" trong bối cảnh Việt Nam. Một số bệnh viện tuyến trung ương đã đạt mức 4/5 sao là mức chất lượng tốt.

Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng đã đánh giá đúng thực trạng chất lượng bệnh viện: cải tiến chất lượng; hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá của Sở Y tế; định hướng các hoạt động cải tiến chất lượng, xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp để nâng cao chất lượng bệnh viện.

Lê Hảo

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC