Ngày 17 Tháng 11, 2014 | 04:50 PM

Giám đốc bệnh viện cản trở phóng viên đã bị giáng chức

Giám đốc bệnh viện cản trở phóng viên đã bị giáng chức
Giám đốc bệnh viện Lương Tài khi ngăn cản phóng viên.
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định, kỷ luật ông Phạm Văn Phan - Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài. Theo quyết định này, ông Phan bị giáng chức xuống làm Phó Giám đốc bệnh viện này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến vừa ký quyết định 1194/QĐ-UBND về việc kỷ luật ông Phạm Văn Phan Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài. quyết định nêu rõ, kỷ luật ông Phạm Văn Phan - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, trực thuộc Sở y tế bằng hình thức giáng chức làm phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài.

Lý do giáng chức ông Phan được địa phương xác định có những vi pham như sau: ông Phan có biểu hiện say rượu, không kiểm soát được thái độ, lời nói và hành vi, vi phạm điểm b mục 2 chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 30/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc năng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Bệnh viện Đa khoa Lương Tài có người phụ trách mới
Bệnh viện Đa khoa Lương Tài có người phụ trách mới

Ông Phan đã có hành vi cản trở, xúc phạm, đe doạ các phóng viên tác nghiệp; vi phạm qui định của điểm đ khoản 1 điều 15 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Báo chí ngày 12/6/1999.

Ông Phan cũng đã có những phát ngôn và hành động thiếu trách nhiệm, vô văn hoá, vi phạm các qui định về văn hoá công sở, vi phạm qui định những việc công chức không được làm và nghĩa vụ của công chức là người đứng đầu, làm mất uy tín của bản thân, làm xấu hình ảnh của người các bộ, nhất là người thầy thuốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào thực hiện văn hoá công sở, vi phạm các qui định của luật các bộ, công chức năm 2008.

Hành vi của ông Phan cũng đã vi phạm thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ y tế qui định về qui tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

Giám đốc Sở y tế Bắc Ninh cũng đã ra quyết định số 788/QĐ-SYT về việc giao phụ trách Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài cho ông Phạm Văn Vũ - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài. Ông Vũ được giao tạm quyền điều hành bệnh viện trong thời gian thực hiện qui trình bổ nhiệm giám đốc bệnh viện này.

Liên quan trực tiếp đến vụ ngộ độc tập thể này, Chi Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và xác định nguyên nhân vụ ngộ độc. Qua kiểm tra cho thấy các công nhân bị ngộ độc là do ăn món cà muối có chứa E.coli.

HP

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC