Ngày 7 Tháng 10, 2017 | 05:41 PM

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

GiadinhNet - Ngày 5/10 Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo số 2488/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2015.


Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy có nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thông báo Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy có nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh những mặt được, TTCP cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, việc tổ chức, triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn chậm, nội dung thông tin kê khai tại một số bản chưa đầy đủ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên.

Việc phòng ngừa tham nhũng có mặt còn hạn chế, nhất là việc công khai, minh bạch các dự án đầu tư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, công tác đấu thầu các dự án đầu tư, đấu thầu quyền sử dụng đất...

Về quy định tiếp công dân, Chủ tịch một số huyện chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định. Việc phân loại, xử lý đơn thư vẫn có vụ việc chưa chính xác, việc ghi chép, theo dõi cập nhật kết quả tiếp công dân tại sổ tiếp công dân vẫn chưa tốt, không đầy đủ.

Hầu hết ở cấp huyện chưa thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư do vậy việc tổng hợp, báo cáo về công tác này còn chậm chạp, chưa đáp ứng tốt cho công tác quản lý nhà nước.

Về công tác thanh tra, việc xây dựng kế hoạch thanh tra tại một số đơn vị chưa cụ thể về phạm vi, đối tượng được thanh tra, một số kết luận thanh tra có chỉ ra một số sai phạm nhưng không chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp để xử lý sai phạm, chưa chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Việc chấp hành về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra vẫn chưa đầy đủ, còn thiếu sót. Một số đơn vị chưa thực hiện việc công khai kết luận thanh tra theo quy định, vi phạm điều 39 của Luật Thanh tra.

Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra đối với một số cuộc thanh tra chưa toàn diện, tài sản thu hồi chưa triệt để, việc xử lý trách nhiệm còn chậm.

Minh Anh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC