Ngày 28 Tháng 12, 2017 | 10:06 AM

Thành lập Đặc khu kinh tế Vân Đồn sẽ được những gì?

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không chỉ phát triển kinh tế xã hội cho Quảng Ninh, việc hình thành Đặc khu kinh tế Vân Đồn sẽ đưa nhiều đột phá tăng trưởng về kinh tế cho quốc gia.

Lợi ích từ Đặc khu

Theo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh, hiệu quả về kinh tế khi thành lập đơn vị HCKTĐB Vân Đồn đã được phân tích, đánh giá một cách khoa học, bảo đảm tính khả thi cao qua Đề án thành lập Đơn vị Hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (gọi tắt là Đặc khu kinh tế Vân Đồn).

Theo đó, Đặc khu kinh tế Vân Đồn hình thành sẽ thúc đẩy đầu tư và tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, đặc khu sẽ thu hút nguồn lực đầu tư quốc tế, đồng thời khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương và của quốc gia.

Với các dự án đang xúc tiến đầu tư, đến năm 2030 Đặc khu Vân Đồn sẽ huy động được khoảng 12 tỷ USD. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 2 nghìn tỷ đồng (năm 2016) lên hơn 141 nghìn tỷ đồng năm 2030 (tăng trên 70 lần).

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người từ 2.273 USD (năm 2016), lên 21.300 USD (năm 2030), tăng gần 10 lần.

Đến năm 2030, cơ cấu nền kinh tế của đặc khu kinh tế Vân Đồn cơ bản chuyển dịch sang du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 92%.


Không lâu nữa, Vân Đồn sẽ thay đổi diện mạo, nhờ các siêu dự án tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Không lâu nữa, Vân Đồn sẽ thay đổi diện mạo, nhờ các siêu dự án tỷ USD từ các nhà đầu tư.

Cạnh đó, phương thức quản lý, điều hành của nhà nước, đổi mới hành chính theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả... Đặc khu Vân Đồn sẽ là thị trường quốc tế với quy mô lớn toàn cầu.

Các chính sách ưu đãi, miễn, giảm không tác động lớn đến giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, mà còn có tác động tạo ra số thu lớn hơn. Đồng thời, có tác động lan tỏa khu vực và cả nước.

Đề án cũng cho thấy, sự phát triển của Đặc khu kinh tế Vân Đồn sẽ có tác động lan toả tích cực, mạnh mẽ đối với các tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế Bắc bộ và cả nước. Đầu tư, xây dựng và phát triển Đặc khu Vân Đồn rất cần sự liên kết, hợp tác với các tỉnh thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế Bắc Bộ và các địa phương trong cả nước, qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách của các tỉnh, thành phố.

Đảm bảo lợi ích hài hoà

Chỉ ra những siêu lợi ích mà Đặc khu kinh tế Vân Đồn mang lại, nhưng Đề án cũng đi sâu phân tích làm rõ tác động tích cực, tác động không mong muốn và giải pháp khắc phục mặt hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; môi trường; quốc phòng - an ninh; tổ chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động; người dân.

Đồng thời, đề ra các giải pháp để phát huy mặt tích cực, hạn chế thấp nhất những tác động không mong muốn, trong đó đặc biệt đi sâu phân tích các giải pháp hạn chế tác động không mong muốn đối với người dân và tổ chức chức bộ máy, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, việc thu hút đầu tư phải đảm bảo lợi ích hài hoà giữa quốc gia, nhà đầu tư, địa phương và người dân; coi trọng nguồn lực đầu tư, kinh nghiệm quản lý và trình độ công nghệ của các tập đoàn kinh tế lớn trong những ngành và lĩnh vực tập trung ưu tiên phát triển, công nghệ cao để tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng lớn và chất lượng cao, có sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới đồng thời phát huy giá trị sáng tạo của nhân dân và nguồn lực tự nhiên của Vân Đồn.

Tạo sự gắn kết và phát huy lợi thế của Vân Đồn, tạo điều kiện cho các hộ dân trong phạm vi dự án đầu tư được tham gia vào dự án, trở thành một bộ phận không tách rời.

Về công tác GPMB và tái định cư: lựa chọn các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới để triển khai lập quy hoạch nhằm đảm bảo tính đồng bộ với tầm nhìn dài hạn và xu thế phát triển bền vững, gắn với bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử; Các nhà đầu tư phải đồng thuận với chính quyền địa phương về cùng nhận thức là trong quá trình triển khai dự án phải tính toán hạn chế tối đa việc phải di dời dân cư, tạo điều kiện tôn tạo chỉnh trang cơ sở hạ tầng vùng dân cư hiện hữu và hỗ trợ đào tạo người dân trong phạm vi dự án (trong giới hạn có thể) chuyển đổi nghề để người dân có cơ hội tham gia vào chuỗi dịch vụ của dự án.

Sắp xếp tinh gọn, số lượng đầu mối, có giải pháp cơ cấu lại, sắp xếp và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức như: thực hiện rà soát bố trí, sắp xếp hợp lý trong nội bộ đảm bảo phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; đào tạo, bồi dưỡng để sắp xếp, bố trí theo mô hình mới; giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ chờ để hưởng chế độ hưu; đào tạo, bồi dưỡng để cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm mới; đào tạo nghề để chuyển sang doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; bổ sung chính sách hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách Đặc khu và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để giải quyết các chế độ chính sách.

Thành Nam

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC