Ngày 21 Tháng 7, 2015 | 12:40 PM

Cách chức, giáng chức nhiều cán bộ vụ chặt cây xanh ở Hà Nội

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sáng 21/7, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã công bố kết luận của UBND Thành phố về xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố.

Các hình thức kỷ luật với cán bộ liên quan đến vụ chặt cây xanh đã được công bố. (Ảnh C.Tâm)

Các hình thức kỷ luật với cán bộ liên quan đến vụ chặt cây xanh đã được công bố. Ảnh C.Tâm

Theo Kết luận Thanh tra, Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh và báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan; UBND Thành phố đã xem xét toàn diện tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân và hậu quả của các sai phạm. UBND TP đã công bố cụ thể, các tập thể, cá nhân bị áp dụng hình thức xử lý.

Lãnh đạo UBND Thành phố nhận trách nhiệm do để ra sai sót

UBND Thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND Thành phố để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

UBND Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh cụ thể:

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh. UBND Thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

UBND Thành phố thông báo nội dung Kết luận Thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND Thành phố tới ông Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 - 2015.

Giáng, cách chức, buộc thôi việc một số cán bộ Sở Xây dựng

Theo kết luận, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND Thành phố về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. UBND Thành phố đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

Ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách; tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. UBND Thành phố quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo; không giao phụ trách lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Ông Trần Trọng Hiếu, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

- Đồng chí Trịnh Văn Lý, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm: Đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức Giáng chức.

- Ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đã tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cách chức.

- Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tự nhận hình thức kỷ luật Cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật Cảnh cáo.

- Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước Lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND Thành phố. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách.

- Ông Lê Trung Ngọc nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý Buộc thôi việc.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh bị kỷ luật khiển trách

Trong kết luận nêu trên, UBND Thành phố Hà Nội đã phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh; đồng thời yêu cầu ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh - trực tiếp tham gia việc cải tạo và thay thế cây xanh, đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách. UBND Thành phố thống nhất xử lý kỷ luật Khiển trách.

Ông Cao Quang Đại, Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh, đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Công ty kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Khiển trách. UBND Thành phố thống nhất xử lý kỷ luật Khiển trách.

Nhiều Sở, quận được yêu cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân

Sở Tài chính đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND Thành phố. UBND Thành phố đồng ý theo đề xuất của Sở và phê bình Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính, yêu cầu Ban giám đốc Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

Sở TT&TT và các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện Kế hoạch số 1923/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh; Tập thể lãnh đạo tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND Thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền; Khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố thời gian qua. UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Thành phố.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC