Ngày 14 Tháng 7, 2008 | 09:04 AM

sông đồng nai, đa dạng sinh học, bảo tồn

Bảo tồn đa dạng sinh học khu vực sông Đồng Nai

Bảo tồn đa dạng sinh học khu vực sông Đồng Nai

Giadinh.net - Đó là kết luận của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi sơ kết giai đoạn một dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học lưu vực sông Đồng Nai” do Tổ chức Winrock International phối hợp với Cục kiểm lâm Việt Nam triển khai ở Lâm Đồng từ năm 2007 đến nay.

Dự án này có 4 mục tiêu chính: Phục hồi, duy trì tính liên kết và chức năng của hệ sinh thái ở các hành lang cảnh quan đa dạng sinh học; Thúc đẩy cơ chế tài chính bền vững cho bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; Nâng cao đời sống người nghèo khu vực nông thôn; Tăng cường hợp tác vùng về xây dựng thể chế và tăng cường năng lực quản lý môi trường.

Theo Ban quản lý dự án thì sau 1 năm triển khai tại Lâm Đồng và một vài nơi có gắn với sông Đồng Nai tại Đồng Nai, Bình Phước,... dự án đã đạt được nhiều kết quả mang tính nền tảng như: hoàn chỉnh việc đánh giá sinh học toàn vùng, hỗ trợ giám sát sinh học 10 loài động - thực vật có tên trong sách đỏ; tập huấn nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học... và đặc biệt là xây dựng được chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Lâm Đồng để nhân rộng ra trong cả nước trong thời gian tới.

Dự án là một phần trong chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học vùng Châu Á (ARBCP) do Cơ quan phát triển Hoa kỳ (USAID) hỗ trợ thực hiện. Với những kết quả ban đầu, Cục kiểm lâm Việt Nam đã đưa ra nhiều hoat động chuyển tiếp cho giai đoạn 2 của dự án như: hoàn thiện việc lập các mô hình mẫu về bảo tồn đa dạng sinh học; tiếp tục đầu tư cho công tác quản lý, phục hồi và làm giàu rừng; mở rộng việc thực hiện chi trả dịch vụ phí môi trường rừng; thành lập thêm nhiều tổ bảo tồn cộng đồng và hỗ trợ các tổ này hoạt động... 

Phan Văn Đông

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC