Ngày 6 Tháng 10, 2013 | 08:00 AM

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 15/9 - 30/9/2013

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ các cảnh ngộ khó khăn từ 15/9 - 30/9/2013
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, đồng hành cùng Báo trong hành trình nhân ái, đến với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài danh sách cập nhật hàng ngày phía dưới bài viết, hàng tuần chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách bạn đọc ủng hộ tới Qũy Vòng tay nhân ái, giúp các cảnh ngộ khó khăn để bạn đọc tiện theo dõi.

Ngày/tháng/năm
Bạn đọc hảo tâm
Giúp mã số
Số tiền
15/9/2013
Chị Diễm
35
100.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
10
200.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
28
200.000
15/9/2013
Đoàn Minh Thu
35
200.000
15/9/2013
Hàn Lộc
10
200.000
15/9/2013
Khắc Vũ
10
200.000
15/9/2013
Nguyễn Thị Hoài An
10
200.000
15/9/2013
Nguyễn Trần Gia Khánh
35
200.000
15/9/2013
Phạm Minh Hà
35
1.000.000
15/9/2013
Thu Hoài
35
100.000
15/9/2013
Tuệ Hương
35
500.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB 160913021629001
 36
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130393052001
 36
 200.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130475766001
 36
 100.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130543154001
 36
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130604850001
 36
 200.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130705754003
 36
 200.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130711414001
 35
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609130982466001
 36
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc IBVCB
1609131031818001
 36
 50.000
16/9/2013
Bạn đọc TK 1303223514549
 45
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc TK 711A44421499
 35
 200.000
16/9/2013
Bạn đọc TK 711AA1136976
 36
 150.000
16/9/2013
Đặng Thị Bông
 35
 200.000
16/9/2013
Đặng Viết Phú
 35
 100.000
16/9/2013
Đinh Thảo Nguyên
 36
 200.000
16/9/2013
Đinh Thị Mai Oanh
 36
 200.000
16/9/2013
Đỗ Mạnh Cường
 36
 50.000
16/9/2013
Dương Thanh Ngọc
 36
 100.000
16/9/2013
Hồ Thị Nga, Nguyễn Hồ Lâm Như
 36
 100.000
16/9/2013
Hoàng Thị Vân
 35
 500.000
16/9/2013
Lưu Thái Hà
 34
 200.000
16/9/2013
Lưu Thái Hà
 35
 200.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 35
 100.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Ngọc Loan
 36
 200.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 36
 200.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Thúy Liên
 36
 50.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Thúy Trinh
 36
 300.000
16/9/2013
Nguyễn Thị Thủy
 36
 200.000
16/9/2013
Phan Thị Thu Hương
 36
 300.000
16/9/2013
Thiêm Tường Lan Phương
 28
 200.000
16/9/2013
Trần Nhật Tân
 35
 200.000
16/9/2013
Trần Thị Dung
 10
 200.000
16/9/2013
Trần Thị Nguyệt
 36
 500.000
16/9/2013
Trần Thị Thanh Thủy
 36
 100.000
16/9/2013
Triệu Thị Hương
 35
 200.000
16/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 33
 500.000
16/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 35
 500.000
17/9/2013
Bạn đọc TK 1303223514549
 32
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc TK 1303223514549
 36
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1708130063852001
 36
 300.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1709130135960002
 35
 300.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1709130196514001
 36
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1709130211876001
 36
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 170913025624003
 35
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 170913033456001
 30
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1709130705456001
 30
 200.000
 17/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1709130819070001
 35
 500.000
 17/9/2013
Bùi Thị Thanh Hương
 34
 100.000
 17/9/2013
Chị Phúc An và em Ngọc Trâm, Quy Nhơn
 35
 4.200.000
 17/9/2013
Đỗ Thị Hồng Hải
 36
 100.000
 17/9/2013
Đỗ Thị Thu Hương
 30
 200.000
 17/9/2013
Huỳnh Thị Tuy Liễu
 35
 200.000
 17/9/2013
Lê Hòa Bình
 10
 500.000
 17/9/2013
Lê Hòa Bình
 11
 500.000
 17/9/2013
Lê Hoà Bình
 23
 500.000
 17/9/2013
Lê Thị Hoài Vân
 36
 300.000
 17/9/2013
Nguyễn Lan Phương, lớp 10A9 THCS Uông Bí, Quảng Ninh
 34
 200.000
 17/9/2013
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
 100.000
 17/9/2013
Phạm Văn Anh
 36
 200.000
 17/9/2013
Võ Thúy Thúy Nhung
 36
 200.000
 17/9/2013
Vũ Ngọc Thu
 36
 100.000
 18/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1809130632890001
 35
 500.000
 18/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1809130783834001
 35
 200.000
 18/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1809130987006002
 36
 100.000
 18/9/2013
Bạn đọc TK 711A03237003
 36
 100.000
 18/9/2013
Bạn đọc TK 711A20384836
 35
 200.000
 18/9/2013
Bạn đọc TK 711A20384836
 36
 200.000
 18/9/2013
Bé Nguyễn Hồ Lâm Như
 28
 100.000
 18/9/2013
Đỗ Qúy Bích Ngân
 36
 400.000
 18/9/2013
Dương Thúy Anh, Hà Nội
 36
 200.000
 18/9/2013
Nguyễn Thị Hồng Kim
 36
 300.000
 18/9/2013
Nguyễn Thị Huyền Nhung
 30
 100.000
 18/9/2013
Nguyễn Thị Huyền Nhung
 31
 200.000
 18/9/2013
Nguyễn Thị Huyền Nhung
 36
 200.000
 18/9/2013
Nguyễn Thị Kim Hà
 36
 200.000
 18/9/2013
Nguyễn Thúy Hương
 36
 500.000
 18/9/2013
Phùng Thanh Nga
 35
 1.000.000
 18/9/2013
Tô Lan Hương, Công an tỉnh Quảng Ninh
 35
 200.000
 18/9/2013
Trịnh Thùy Linh
 36
 1.000.000
 18/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 35
 1.000.000
 18/9/2013
Vũ Thu Hiền
 36
 200.000
 19/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1909130136790002
 36
 200.000
 19/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1909130659302001
 36
 200.000
 19/9/2013
Bạn đọc TK 711A00136438
 36
 100.000
 19/9/2013
Bạn đọc TK 711A25242213
 24
 100.000
 19/9/2013
Chị Hà
 36
 50.000
 19/9/2013
Lê Thùy Linh
 35
 300.000
 19/9/2013
Lê Thùy Linh
 36
 200.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 11
 400.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 13
 500.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 15
 300.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 17
 400.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 25
 500.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Lan Hương
 26
 500.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
 10
 100.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
 19
 100.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Mỹ Ngân
 36
 100.000
 19/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Tú
 36
 200.000
 19/9/2013
Phạm Thái Sơn
 36
 200.000
 19/9/2013
Quốc Anh
 31
 100.000
 19/9/2013
Quốc Anh
 36
 100.000
 19/9/2013
Trần Ngọc Minh
 36
 200.000
 20/9/2013
Bạn đọc IBVCB 1909130423628002
 36
 500.000
 20/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2009130743784001
 36
 500.000
 20/9/2013
Việt kiều Úc Dương Hà
 35
 6.200.000
 20/9/2013
Lê Thị Kim Cúc
 36
 200.000
 20/9/2013
Mrs Nguyễn Trâm Hương
 36
 300.000
 20/9/2013
Nguyễn Thị Hoa (KVTL)
 36
 100.000
 20/9/2013
Nguyễn Thị Thanh
 36
 150.000
 20/9/2013
Phạm Thị Thu Hiền
 30
 200.000
 20/9/2013
Phạm Thị Thu Hiền
 36
 200.000
 20/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 36
 200.000
 20/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 36
 200.000
 21/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2109130116084001
 36
 200.000
 22/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2209130559716001
 36
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 20130923186809
 36
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130153246001
 36
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130352084001
 37
 1.000.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130495136001
 37
 500.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130570654002
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130695688001
 37
 500.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130813232002
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 230913083054001
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130910534003
 37
 500.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130931622001
 37
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130954698001
 36
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130981088001
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130996194001
 36
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc TK 711A12317213
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc TK 711A19589249
 37
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc TK711A19589249
 37
 100.000
 23/9/2013
Đào Thị Kim Dung
 10
 100.000
 23/9/2013
Lê Thu Hà
 37
 200.000
 23/9/2013
Mr Trần Vũ Sâm Ngân
 37
 1.000.000
 23/9/2013
Nguyễn Giác Ly
 37
 300.000
 23/9/2013
Nguyễn Hồng Quân
 37
 200.000
 23/9/2013
Nguyễn Huyền Trang
 36
 500.000
 23/9/2013
Nguyễn Minh Nhật
 36
 100.000
 23/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Hoa
 37
 200.000
 23/9/2013
Quốc Anh
 37
 100.000
 23/9/2013
Trần Thị Kim Trang
 37
 100.000
 23/9/2013
Trần Thị Nhật Minh
 37
 200.000
 23/9/2013
Trần Thị Phương Hiền, 104 A ngõ 1194 đường Láng, Hà Nội
 37
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 10
 200.000
 23/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 32
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 37
 100.000
 23/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
100.000 
 23/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
 500.000
 23/9/2013
Vũ Thị Thanh Tuyền
 32
 300.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 0411000782345
 Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
100.000 
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2309130930008001
 37
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130187150001
 37
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 24091302200322001
 37
 500.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130397764001
 37
 500.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130673738001
 36
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130693928002
 37
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130879898001
 37
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2409130903382001
 37
 100.000
 24/9/2013
Bạn đọc TK 711A00522724
 37
 100.000
 24/9/2013
Bạn đọc TK 711A12317213
 36
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc TK 711A23899893
 37
 200.000
 24/9/2013
Bạn đọc TK 711A27240131
 37
 200.000
 24/9/2013
Đặng Thu Trang
 37
 100.000
 24/9/2013
Đinh Hồng Hà
 37
 100.000
 24/9/2013
Đỗ Thị Thanh Tâm
 37
 200.000
 24/9/2013
Hoàng Thị Minh Thao
 37
 100.000
 24/9/2013
Lê Thị Luyến, Sao Đỏ, Chí Linh
 37
 100.000
 24/9/2013
Nguyễn Thị Thiện
 10
 195.000
 24/9/2013
Nguyễn Thị Thiện
 28
 195.000
 24/9/2013
Nguyễn Thị Thiện
 29
 195.000
 24/9/2013
Phạm Hồng Nhung
 37
 200.000
 24/9/2013
Trần Thị Lệ Uyên
 35
 300.000
 24/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
 500.000
 24/9/2013
Vũ Thị Thúy Vân, cháu Phạm Vũ
 37
 300.000
 25/9/2013
Bạn đọc TK 101101001
 37
 200.000
 25/9/2013
Bạn đọc TK 2509130622760001
 37
 1.000.000
 25/9/2013
Bạn đọc TK 2509130655768001
 37
 100.000
 25/9/2013
Đặng Thị Thoa, 68IS Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 37
 20.000.000
 25/9/2013
Ngô Thị Chi
 37
 2.000.000
 25/9/2013
Nguyễn Phương Thảo
 37
 200.000
 25/9/2013
Nhóm FS
 35
 3.372.000
 25/9/2013
Trần Thanh Diệp
 36
 200.000
 25/9/2013
Trần Thanh Diệp
 37
 200.000
 26/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2509130747148001
 37
 200.000
 26/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2609130551570001
 37
 300.000
 26/9/2013
Đồng Ngọc Hân
 Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
 500.000
 26/9/2013
Trần Thị Thanh Hoa
 37
 500.000
 26/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 32
 100.000
 26/9/2013
Vũ Hoàng Ly
 37
 1.000.000
 27/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2709130425032001
 37
 500.000
 27/9/2013
Bạn đọc IBVCB 2709130602472001
 10
 200.000
 27/9/2013
Đinh Thanh Xuân
 37
 300.000
 27/9/2013
Dương Xuân Tiến
 37
 500.000
 27/9/2013
Lê Nguyễn Hồng Duy
 36
 100.000
 27/9/2013
Lê Thùy Linh
 37
 100.000
 27/9/2013
Lưu Ngọc Bích
 37
 500.000
 27/9/2013
Nguyễn Thái An
 37
 100.000
 27/9/2013
Nguyễn Thị Thu Thảo
 37
 100.000
 27/9/2013
Phan Thúy Hồng
 bà Trà Thị Nở
 200.000
 30/9/2013
Bạn đọc TK 711A15987639
 38
 100.000
 30/9/2013
Bạn đọc TK 711A34021494
 28
 50.000
 30/9/2013
Bé Nhím
 37
 300.000
 30/9/2013
Bùi Thị Liên
 38
 100.000
 30/9/2013
Trương Quế Phương, cửa hàng thiết bị y tế Bách Khoa, Cần Thơ
 38
 1.000.000
 30/9/2013
Trương Quế Phương, cửa hàng thiết bị y tế Bách Khoa, Cần Thơ
 Qũy VTNA, giúp các hoàn cảnh khó khăn
 2.000.000
 30/9/2013
Chị Thủy
 37
 300.000
 30/9/2013
Chính Hữu
 38
 200.000
 30/9/2013
Dương Thị Gấm
 37
 200.000
 30/9/2013
Khắc Vũ
 36
 100.000
 30/9/2013
Lê Nguyệt Quỳnh
 36
 1.000.000
 30/9/2013
Lê Thanh Loan
 38
 300.000
 30/9/2013
Mai Hoàng Oanh
 30
 400.000
 30/9/2013
Nguyễn Hữu Thanh
 35
 500.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 10
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 20
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 23
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 30
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 32
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Kim Thư
 33
 200.000
 30/9/2013
Nguyễn Thanh Loan
 36
 600.000
 30/9/2013
Nguyễn Thị Bích Diệp
 37
 100.000
 30/9/2013
Nguyễn Thị Phú
 38
 300.000
 30/9/2013
Nguyễn Thị Thanh Dung
 38
 200.000
 30/9/2013
Phạm Thị Hợp Châu
 36
 200.000
 30/9/2013
Phạm Thị Hợp Châu
 37
 200.000
 30/9/2013
Phương Mai Mai
 28
 200.000
 30/9/2013
Thu Hoài
 37
 100.000
 30/9/2013
Triệu Thị Thu Phương
 37
 500.000
 30/9/2013
Bạn đọc hảo tâm
 35
 250.000
30/9/2013 Bạn đọc hảo tâm 38 400.000
30/9/2013 Bạn đọc TK 3009130608264002 38 100.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130364086002 38 100.000
30/9/2013 Bạn đọc TK20130930193665 38 100.000
30/9/2013 Ngọc Hân 37 100.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130372406001 38 150.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130804976001 38 200.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130349700002 38 200.000
30/9/2013 Bạn đọc TK 3009130284656002 38 200.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130820142001 38 200.000
30/9/2013
Xuân Thu Hiền
38 200.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130646188001 37 200.000
30/9/2013 Nguyễn Ngọc Anh 38 300.000
30/9/2013 Bạn đọc TK3009130627232002 37 300.000
30/9/2013
Nguyễn Thị Hồng Mai
38 300.000
30/9/2013 Nhóm Hy vọng 37 500.000
30/9/2013 Bạn đọc TK20130930193470 38 1.000.000
 
BQL Vòng tay nhân ái trân trọng cảm ơn bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ tới các cảnh ngộ khó khăn, cùng giúp đỡ các hoàn cảnh trong hành trình đến với những mảnh đời bất hạnh. Mọi khúc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982.194.868.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC