Ngày 6 Tháng 2, 2017 | 03:57 PM

Sau kiểm toán, Vietcombank sẽ trả lãi cho mỗi khách hàng hơn 1.000 đồng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Ngân hàng Vietcombank sẽ trả lãi cho khách hàng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và khi chia ra, mỗi khách hàng chưa được trả lãi sẽ được nhận về hơn 1.000 đồng.


Kết quả kiểm toán đưa ra con số hơn 9,7 tỷ tiền lãi của khách hàng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Vietcombank.

Kết quả kiểm toán đưa ra con số hơn 9,7 tỷ tiền lãi của khách hàng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng Vietcombank.

Đây là thông tin được Vietcombank đưa ra ngày 6/2 sau khi thông tin trả không đủ lãi cho hơn 7,1 triệu khách hàng được đăng tải. Theo tính toán, mỗi khách hàng sẽ được nhận về hơn 1.000 đồng tiền lãi.

Theo ngân hàng này, trong hệ thống phần mềm Vietcombank mua của đối tác nước ngoài có cấu phần quản lý tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, trong đó có cài đặt sẵn tham số để mặc định đối với các tài khoản không kỳ hạn có mức lãi tiền gửi cộng dồn trong 1 tháng có giá trị nhỏ hơn 0,1 USD hoặc tương đương thì hệ thống tự động làm tròn xuống.

Trên thực tế, đa phần các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có mức lãi hàng tháng cộng dồn chỉ khoảng vài chục đồng/tháng. Theo thông lệ quốc tế và thực tế tại Việt Nam, một số ngân hàng thực hiện thu phí quản lý tài khoản đối với những tài khoản có số dư thấp nhằm bù đắp những chi phí quản lý. Đối với Vietcombank, đến nay, ngân hàng vẫn chưa thực hiện việc thu phí quản lý tài khoản kể cả đối với các tài khoản có số dư thấp.

Hiện nay, Vietcombank đã thực hiện nâng cấp hệ thống và đã giải quyết được vấn đề liên quan đến tham số nêu trên đồng thời đã thực hiện đầy đủ các kiến nghị của kiểm toán nhà nước.

“Trong sự việc này, Vietcombank khẳng định không có động cơ vụ lợi và Kiểm toán nhà nước đã xác nhận nội dung này. Đối với thông tin đăng tải về hệ thống của Vietcombank lạc hậu (mua từ năm 1998), Vietcombank cho biết: Thực tế, hàng năm hệ thống công nghệ thông tin của Vietcombank luôn được nâng cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu hoạt động kinh doanh cũng như quản trị nội bộ của Vietcombank.

Hiện tại, Vietcombank đang tập trung đầu tư nâng cấp và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai theo chiến lược của ngân hàng cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng” – Vietcombank cho biết.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, theo cơ quan kiểm toán, Vietcombank cài đặt tính toán số lãi tiền gửi không kỳ hạn chưa phù hợp quy định tại Điều 6 Quyết định số 652/2001 ngày 17/5/2001 về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng với các tổ chức tín dụng.

Theo đó, để quản lý việc trả lãi của các tổ chức tín dụng, ngày 17/5/2001, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành quyết định số 652/2001. Điều 6 của quyết định này nêu rõ các tổ chức tín dụng phải: “Định kỳ tính và hạch toán thu, trả lãi áp dụng đối với tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng quy định định kỳ tính và hạch toán thu, trả lãi phù hợp với đặc thù hoạt động và yêu cầu quản lý của tổ chức mình nhưng phải đảm bảo toàn bộ các khoản lãi dự thu, dự chi, thực thu - thực chi và phân bổ được tính, hạch toán đầy đủ, chính xác vào tài khoản thu nhập hoặc chi phí trong tháng cuối quý, cuối năm tài chính”.

Với phương pháp áp dụng phần mềm nêu trên, Vietcombank đã không trả lãi cho 7,1 triệu khách hàng gửi không kỳ hạn.

Minh Anh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC