Ngày 9 Tháng 6, 2019 | 12:35 PM

Những con số ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2019 của Cục Việc làm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Tháng 5/2019, Cục Việc làm – Bộ LĐTB&XH đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

Cục Việc làm là đơn vị trực thuộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể bao gồm: thực hiện trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Các hoạt động của Cục Việc làm là hoạt động sự nghiệp công, với mục đích là hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Với những kết quả đáng ghi nhận năm 2018, Cục Việc làm tiếp tục phát huy những mặt mạnh, triển khai nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Trong tháng 5/2019, Cục Việc làm đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Về chỉ tiêu giải quyết việc làm:

Trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước, trong đó tháng 5 là 135.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước và đạt 39,19% kế hoạch đặt ra.

Về các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu:

Về lĩnh vực việc làm:

Xây dựng và trình Bộ phê duyệt Quyết định số 615/QĐ-LĐTBXH ngày 2/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán thu, chi nguồn tiền lãi vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2019 của Cục Việc làm.

Gửi công văn xin ý kiến các Bộ và các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc “Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình người lao động Việt Nam qua biên giới Trung Quốc làm việc”.

Xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về chính sách việc làm cho lao động nói chung và các đối tượng đặc thù.

Về thị trường lao động:

Xây dựng kế hoạc tổ chức hội nghị về giải pháp phát triển thị trường lao động do Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

Xây dựng tờ trình báo cáo Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm và xây dựng đề án đào tạo nghề từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xây dựng phương án kế hoạch, dự toán và mẫu phiếu điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp: Đã gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính để thẩm định và trình Bộ phê duyệt phương án.

Biên soạn bài giảng Chương trình khung truyền thông về chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội và các chính sách có liên quan dành cho giáo viên và người lao động tại các trường Cao đẳng và Trung cấp.

Xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành địa phương về lĩnh vực thị trường lao động.

Trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Ảnh:TH

Trong 5 tháng đầu năm 2019 ước tính có khoảng 580.000 lao động được giải quyết việc làm trong nước. Ảnh:TH

Về bảo hiểm thất nghiệp:

Theo dõi, tổng hợp báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Tháng 5/2019 (từ 1/5/2019 – 18/5/2019): Số người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 56.834 người, tăng 7,6% so với tháng 4/2019 (52.844 người); Số quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 50.751 người, tăng 16% so với tháng 4/2019 (43.733 người); Tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 86.957 lượt người, tăng 14,6% so với tháng 4/2019 (75.909 lượt người); Số người được hỗ trợ học nghề là 1.890 người, tăng 41,2% so với tháng 4/2019 (1.339 người).

Tham gia đoàn thanh tra về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Phối hợp với Vụ Bảo hiểm Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn một số tỉnh năm 2019. Xây dựng nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Xây dựng nội dung tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên một số kênh thông tin.

Tổng hợp bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiêp theo các quy định mới.

Hướng dẫn và trả lời các vướng mắc của các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành, địa phương về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Về quản lý lao động:

Thường xuyên theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tính đến tháng 5/2019 cả nước có tổng số 91.000 lao động nước ngoài đang làm việc, trong đó: Số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép xây dựng là 80.700 người (chiếm 88,7% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam); số người đã được cấp giấy phép lao động là 78.500 người (chiếm 97,3% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động); 2.200 người (chiếm 2,7% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động) đang làm thủ tục cấp giấy phép lao động; số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 10.300 người (chiếm 11,3% tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam).

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Tuyển dụng lao động thâm dụng tri thức” theo yêu cầu tại Quyết định số 303/QĐ.

Xây dựng báo cáo, soạn thảo công văn trả lời Bộ, ngành địa phương về lĩnh vực quản lý lao động.

Triển khai các công việc để thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo nghị định số 11/2016/NĐ-CP; chuyên gia khoa học công nghệ theo quy định tại thông tư số 24/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015; cấp giấy phép làm việc trong kì nghỉ cho công dân New Zealand và công dân Úc.

Huyền Chi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC