Ngày 16 Tháng 7, 2019 | 08:45 AM

Gần 5 triệu người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

  MỚI NHẤT

GiadinhNet- Đây là số liệu được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông tin trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và những định hướng, mới diễn ra vào trung tuần tháng 7 tại Thanh Hóa.

Với vai trò là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, là công cụ quản trị thị trường lao động, là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, nhưng quan trọng hơn là tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm cho người lao động, bảo hiểm thất nghiệp đang dần khẳng định được vai trò và ý nghĩa quan trọng của mình.

Để góp phần đưa chính sách vào thực tiễn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các ngành, các địa phương, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức đào tạo, tập huấn bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ thực hiện bảo hiểm thất nghiệp các trung tâm dịch vụ việc làm, đặc biệt quan tâm đào tạo về kỹ năng, quy trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp, quy trình tiếp nhận và giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp;đồng thời, tổ chức các hội nghị để chia sẻ kinh nghiệp thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, mô hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp để các trung tâm dịch vụ việc làm nghiên cứu, áp dụng.

Xây dựng quy trình nghiệp vụ và mô hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.

Gần 5 triệu người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa cho người lao động. Ảnh: TL

Hỗ trợ nhân sự và tài chính để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác hướng dẫn thanh tra, kiểm tra chuyên đề và yêu cầu các địa phương tự kiểm tra. Thường xuyên tổ chức đánh giá, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện chính sách, tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu và tạo điều kiện, giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Luật Việc làm.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm đã thực hiện mô hình theo hướng dẫn để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tùy từng điều kiện cụ thể để tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho người lao động trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Các trung tâm dịch vụ việc làm đều tăng cường công tác thông tin thị trường lao động, hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp, trong đó Trung tâm dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ, Bình Dương, TP. Hà Nội...có nhiều hoạt động mới, thiết thực để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợi.

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm được đặc biệt quan tâm, các trung tâm dịch vụ việc làm đã tập trung triển khai thực hiện,đa dạng hóa các hình thức và cải tiến quy trình thực hiện, số lượng và hiệu quả người được tư vấn, giới thiệu việc làm tăng theo từng năm và chiếm tỷ lệ khá cao so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (trên 96,8% so với số người hưởng trợ cấp thất nghiệp): nếu năm 2010 có 125.562 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm thì đến năm 2015 là 463.859 lượt người(tăng 3,6 lần so với năm 2010) thì đến năm 2018, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.390.429 lượt người tăng hơn 10 lần so với số người được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2010.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 5 triệu lượt người và có xu hướng tăng qua các năm; năm 2010 chỉ có 156.765 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, năm 2015 có 526.309 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng gấp 3 lần so với năm 2010. Từ khi Luật Việc làm có hiệu lực với việc thay đổi cách tính thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ tăng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp giai đoạn 2015 – 2018 là khá ổn định, tỷ lệ bình quân là 12,5% (năm 2016 tăng 11,4% so với năm 2015, năm 2017 tăng 14,5% so với năm 2016 và năm 2018 có 763.573 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 13,7% so với năm 2017, tăng gần 4 lần so với năm 2010).

Ngoài ra, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp còn được cung cấp thông tin về thị trường lao động để tìm việc làm và sớm trở lại thị trường lao động, thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể khám chữa bệnh.

Do số người được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng dẫn đến tổng tiền chi cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng: năm 2015 tổng chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 4.882,9 tỷ đồng (tăng 1,3% so với năm 2014), năm 2016 là 5.171 tỷ đồng (tăng 5,9% so với năm 2015), năm 2017 là 7.831 tỷ đồng (tăng 36,31% so với năm 2016), ước thực hiện năm 2018 là 9.722 tỷ đồng, trong đó chi cho trợ cấp thất nghiệp chiếm 92,8%, chi hỗ trợ học nghề chiếm 0,9%, chi bảo hiểm y tế chiếm 4,1% so với tổng chi cho các chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ước kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2018 là 79.073 tỷ đồng, dự báo đến năm 2020, Qũy bảo hiểm thất nghiệp vẫn đảm bảo an toàn.

Huyền Chi

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC