Ngày 1 Tháng 4, 2015 | 06:51 AM

20 công việc lương cao mà ý nghĩa

20 công việc lương cao mà ý nghĩa
  MỚI NHẤT

Dựa trên báo cáo từ Payscale, trang Business Insider đưa ra danh sách 20 công việc lương hậu hĩnh có mức độ thỏa mãn cao.

1. Bác sĩ phẫu thuật

Lương trung bình năm tại Mỹ: 299.600 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 94%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 79%

2. Quản trị trường cấp hai/cấp một

Lương trung bình năm tại Mỹ: 75.900 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 93%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 87%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 85%

3. Bác sĩ gây mê

Lương trung bình năm tại Mỹ: 291.300 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 91%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 79%

4. Nhà trị liệu vật lý

Lương trung bình năm tại Mỹ: 72.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 90%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 56%

5. Chuyên gia tâm thần

Lương trung bình năm tại Mỹ: 72.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 90%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 56%

6. Chuyên gia chữa bệnh chân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 111.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 89%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 74%

7. Bác sĩ thú y

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.800 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 88%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 74%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 73%

8. Kỹ thuật viên đo mắt

Lương trung bình năm tại Mỹ: 101.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 77%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 52%

9. Nha sĩ

Lương trung bình năm tại Mỹ: 130.000 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 84%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 64%

10. Bác sĩ nội khoa gia đình

Lương trung bình năm tại Mỹ: 164.300 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 86%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 76%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 70%

11. Bác sĩ nhi khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 147.700 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 85%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 80%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 63%

12. Quản lý dịch vụ sức khỏe và y tế

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.500 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 85%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 82%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 82%

13. Quản lý cảnh sát, thám tử

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.600 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 84%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 81%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 86%

14. Trợ lý bác sĩ

Lương trung bình năm tại Mỹ: 88.200 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 83%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 80%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 73%

15. Kỹ sư y học hạt nhân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 78%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 60%

16. Bác sĩ sản phụ khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 203.100 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 56%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 88%

17. Nhà vật lý học

Lương trung bình năm tại Mỹ: 101.500 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 81%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 77%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 54%

18. Chuyên viên điều tra tội phạm

Lương trung bình năm tại Mỹ: 70.400 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 75%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 69%

19. Bác sĩ nội khoa

Lương trung bình năm tại Mỹ: 192.900 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 71%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 82%

20. Kỹ sư hạt nhân

Lương trung bình năm tại Mỹ: 85.000 USD

Tỷ lệ nhân viên cảm nhận công việc ý nghĩa: 79%

Tỷ lệ nhân viên cho thấy hài lòng với công việc: 71%

Tỷ lệ nhân viên thấy công việc căng thẳng: 47%

Theo Zing

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC