Thông tin mới nhất về: tài tiên đoán

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Bật mí tài tiên đoán như thần của Gia Cát Lượng

Bật mí tài tiên đoán như thần của Gia Cát Lượng

14/01/2015 19:21

Với người Trung Quốc, quân sư Khổng Minh là một nhà tiên tri vĩ đại. Tài tiên đoán, liệu sự như thần của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình thán phục.

Tags: lời tiên tri, Gia Cát Lượng, tài tiên đoán, quân sư