Giận nhau, chồng mua 1 lít xăng đốt vợ

Ngày 21 Tháng 8, 2009 | 11:54 AM

Do mâu thuẫn, trong lúc say rượu, Đạo đã mua một lít xăng về đổ vào người vợ là chị Nguyễn Thị Mai và châm lửa đốt. Lửa cháy từ người chị Mai lan ra làm ngôi nhà bốc cháy.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC