Ngày 19 Tháng 12, 2012 | 04:42 PM

Luật Dân cư Mexico (5)

Luật Dân cư Mexico (5)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Để nhận được tư cách người định cư, cần phải có tuyên bố chấp thuận bằng văn bản của Văn phòng Chính phủ .

Chương III - NHẬP CƯ (tiếp)

Điều 46. Nếu trong thời hạn đã định, một người nhập cư nước ngoài không đáp ứng được các điều kiện bắt buộc đối với họ cho thời gian sinh sống tại Mexico thì người này phải thông báo cho Văn phòng Chính phủ trong thời gian chậm nhất là 15 ngày, để hủy bỏ hồ sơ nhập cư của họ và xác định thời hạn họ phải rời khỏi Mexico hoặc chấm dứt thời hạn nhập cư của họ để trở lại tình trạng bình thường tuỳ theo quyết định của Văn phòng Chính phủ.

Điều 47. Người nhập cư đã xuất cảnh khỏi Mexico một cách liên tục hoặc cách quãng, với thời gian 18 tháng trở lên sẽ không có quyền đề nghị chuyển đổi tư cách của họ thành người định cư, vì vậy thời hạn quy định tại điều 53 sẽ không được tính đến trọn vẹn một lần nữa. Nếu người nhập cư xuất cảnh Mexico từ 2 năm trở lên thì họ sẽ bị mất tư cách nhập cư, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Văn phòng Chính phủ.

Điều 48. Phân loại người nhập cư như sau:

1. Người thụ hưởng lợi tức;

2. Các nhà đầu tư;

3. Các nhà chuyên môn;

4. Những người giữ chức vụ, vị trí quan trọng;

5. Các nhà khoa học;

6. Các nhà kỹ thuật;

7. Người thân;

8. Văn nghệ sỹ và vận động viên thể dục thể thao;

9. Những người nhập cư khác.

Điều 49. Việc nhập cảnh và nhập cư với thời hạn từ 6 tháng trở lên của các nhà khoa học, kỹ thuật người nước ngoài, phải kèm theo một điều kiện được Văn phòng Chính phủ chấp thuận là: Từng người phải được cơ quan, tổ chức thuộc chuyên môn của họ mời và phải đào tạo, huấn luyện người Mêhicô thông qua hội thảo, hội nghị và các lớp đào tạo hoặc các hình thức khác.

Điều 50. Tất cả người nước ngoài thực hiện việc nghiên cứu khoa học hoặc kỹ thuật tại Mexico, sẽ phải nộp cho Văn phòng Chính phủ một bản sao của các công trình đó, ngay cả khi các công trình đó kết thúc, hoàn thành và xuất bản ở nước ngoài.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC