Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 10:29 AM

Luật dân cư Mexico (12)

Luật dân cư Mexico (12)
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhân viên của văn phòng Chính phủ sẽ bị phạt với hình thức cho nghỉ việc tới 30 ngày, hoặc sa thải nếu phạm lỗi nghiêm trọng.

Chương VIII - CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT

Điều 113. Nhân viên của văn phòng Chính phủ sẽ bị phạt với hình thức cho nghỉ việc tới 30 ngày, hoặc sa thải nếu phạm lỗi nghiêm trọng.

Điều 114. Các nhà chức trách liên bang, bang và tỉnh/thành phố vi phạm các quy định của Luật này, hoặc những quy định của văn bản dưới luật của Luật này, về những vấn đề mà không cấu thành tội phạm, sẽ bị phạt với mức tiền phạt tới mức tương đương 100 ngày lương tối thiểu hiện hành được quy định cho thành phố Mêhicô vào thời điểm vi phạm, hoặc sẽ bị phạt giam tới 36 tiếng nếu không nộp tiền phạt

Điều 115. Người nào xuất trình hoặc ký bất kỳ tài liệu nào về xuất nhập cảnh với chữ ký giả hoặc khác với chữ ký thường dùng thì có thể bị phạt tiền với mức tương đương 200 ngày lương tối thiểu hiện hành được quy định cho thành phố Mêhicô tại thời điểm vi phạm; hoặc bị phạt giam tới 36 giờ nếu không trả tiền phạt; ngoài ra còn phải chịu những hình phạt khác nếu vi phạm đó cấu thành tội phạm.

Điều 116. Phạt tiền với mức tới 5000 pesos đối với người nước ngoài nào không tuân thủ lệnh của Văn phòng Chính phủ về việc xuất cảnh khỏi lãnh thổ quốc gia trong thời hạn đã quy định đối với họ, vì lý do tư cách nhập cảnh của họ đã bị xoá bỏ.

Điều 117. Phạt tù 10 năm và phạt tiền tới mức 5000 pesos đối với người nước ngoài đã bị trục xuất nhưng lại tái nhập cảnh. Mức hình phạt như vậy cũng sẽ được áp dụng đối với người nước ngoài không khai báo hoặc che dấu việc họ đã từng bị trục xuất để được cho phép và được cấp giấy phép nhập cảnh mới.

Điều 118. Phạt tù 6 năm và phạt tiền tới mức 5000 pesos đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép để nhập cảnh Mêhicô một cách hợp pháp nhưng do không tuân thủ hoặc vi phạm các quy định hành chính hoặc pháp luật về tạm trú mà họ trở thành bất hợp pháp trên lãnh thổ Mexico.

Điều 119. Phạt tiền với mức 3000 pesos và phạt tù 18 tháng đối với người nước ngoài thực hiện các hành vi không được phép theo quy định của luật này, hoặc theo giấy phép nhập cảnh mà Văn phòng Chính phủ đã cấp cho họ.

Điều 120. Phạt tù 2 năm và phạt tiền tưói mức 10.000 pesos đối với người nước ngoài do đã thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc không trong sạch nên đã vi phạm các quy định liên quan đến việc tạm trú tại Mêhicô của họ.
 
Võ Anh Dũng
Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Tổng cục DS- KHHGĐ tổng hợp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC