Thông tin mới nhất về: một phép

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Nếu được chọn lại, tôi không lấy trai nghèo

Nếu được chọn lại, tôi không lấy trai nghèo

23/07/2013 16:07

Giá như có một phép màu, được lựa chọn lại, tôi sẽ không bao giờ lấy người đàn ông vừa nghèo, vừa hèn làm chồng.

Tags: , gia đình, đàn ông, công việc, trình độ, một phép, làm chồng, chồng tôi