Thông tin mới nhất về: Khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Bộ Y tế ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025

Bộ Y tế ban hành Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025

22/04/2016 09:43

GiadinhNet – Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên càng sớm càng tốt là một yêu cầu cấp thiết góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tags: mất cân bằng giới tính, lựa chọn giới tính, dân số, Khắc phục mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh