Thông tin mới nhất về: hooc môn Estrogen

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Là phụ nữ, hãy luôn chú ý đến hoóc môn Estrogen

Là phụ nữ, hãy luôn chú ý đến hoóc môn Estrogen

13/03/2018 11:13

Estrogen là loại hoóc môn quan trọng với phụ nữ. Giảm estrogen có thể dẫn đến một loạt các mối quan tâm về sức khỏe và các triệu chứng.

Tags: hooc môn Estrogen