Ngày 22 Tháng 11, 2018 | 03:03 PM

TPHCM: Hàng loạt sinh viên bị kỷ luật vì nhờ người thi hộ

Trường Đại học Nông lâm TPHCM vừa ra quyết định kỷ luật 19 sinh viên từ mức bị đình chỉ một năm đến buộc thôi học vì vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018 - 2019.

Trong số này có 18 quyết định đình chỉ học tập một năm vì nhờ người thi hộ chuẩn đầu ra môn tiếng Anh và Tin học. Cá biệt trong đợt này có 1 sinh viên khoa cơ khí công nghệ có quyết định buộc thôi học vì vi phạm kỷ luật rất nặng nhưng có thái độ bất hợp tác, khi khoa mời lên làm việc sinh viên này từ chối.

Theo quy định của nhà trường, việc xử lý sinh viên nhờ người thi hộ thông thường là bị đình chỉ học một năm, nếu tiếp tục tái phạm lần hai sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Trong một năm kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm và phấn đấu rèn luyện tốt, được địa phương và khoa xác nhận, nhà trường sẽ xem xét và chấm dứt hình thức kỷ luật. Trường hợp cá biệt, nhà trường sẽ có mức xử phạt riêng.

Một trong số 19 quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế của nhà trường
Một trong số 19 quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế của nhà trường

Sau khi có quyết định kỷ luật, trường sẽ thông báo rộng rãi nhằm giáo dục các sinh viên khác thực hiện nghiêm túc nội quy kỷ luật mà nhà trường ban hành trước đó.

Được biết năm 2017, trường này từng kỷ luật đình chỉ học một năm với 15 SV bị phát hiện nhờ người thi hộ lấy chứng chỉ tiếng Anh đầu ra.

Theo Phụ nữ Việt Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC