Ngày 22 Tháng 3, 2011 | 09:34 AM

Truyện cười: Kiến đi tìm quần

Truyện cười: Kiến đi tìm quần

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".

Con voi vừa bước lên nói:

- Mày định làm gì?

Kiến nói:

- Thôi mày xuống tắm tiếp đi.

Voi bực mình nói:

- Tao tưởng mày định làm gì?

- Thực ra tao bị mất cái quần tắm. Tao chỉ muốn xem là mày có lấy nó không? - Kiến nói.

- !!!!!
 
(ST)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC