Truyện cười: Kiến đi tìm quần

Ngày 22 Tháng 3, 2011 | 09:34 AM

Truyện cười: Kiến đi tìm quần

Có một con voi đang tắm dưới sông, một con kiến đứng trên bờ nói: "Thằng kia! Có giỏi bước lên đây".

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC