Ngày 31 Tháng 5, 2008 | 06:19 PM

Jang Na Ra đến Việt Nam, Hàn quốc

Chùm ảnh Jang Na Ra đến Việt Nam

Chùm ảnh Jang Na Ra đến Việt Nam

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC