Ngày 23 Tháng 12, 2012 | 10:01 AM

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Tổ chức Hội thảo tăng cường chất lượng quản lý bệnh viện

Tổ chức Hội thảo tăng cường chất lượng quản lý bệnh viện
  MỚI NHẤT

Ngày 23/11/2012, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã tổ chức Hội thảo tăng cường chất lượng quản lý bệnh viện.

Đây là một trong những nội dung thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý bệnh viện thông qua bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 được sử dụng trong công tác quản lý bệnh viện nhằm lợi ích phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân; là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong chuyên môn; là công cụ cải tiến thường xuyên chất lượng công việc; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao uy tín, hình ảnh của đơn vị.

Hiện nay, Bệnh viện Hà Đông đã áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 12 khoa, phòng. Bước đầu, đã xây dựng được hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thêm một công cụ hữu ích trong quản lý, điều hành. Các quy trình nghiệp vụ, quy trình chuyên môn được các cán bộ nhân viên thực hiện đúng ngay từ đầu, giảm sai sót trong công việc.
 
Dự kiến, trong thời gian tới Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai thực hiên bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tới toàn bộ các khoa, phòng còn lại trong Bệnh viện để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và điều trị cho bệnh nhân.
 
Bích Mận
Theo Trung tâm Truyền thông GDSK Trung ương
 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC