Ngày 4 Tháng 4, 2014 | 08:52 AM

Có được sinh 2 con khi chồng đã có con riêng

Có được sinh 2 con khi chồng đã có con riêng
  MỚI NHẤT

Tôi lấy chồng khi anh ấy từng có một đời vợ và một con riêng, còn tôi chưa kết hôn lần nào. Sau khi ly hôn, chồng tôi không nuôi con.

Vậy khi chúng tôi kết hôn thì tôi có được sinh hai con hay không? (Lục Bình)

Trả lời

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 18/2011/NĐ-CP sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số quy định về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

“6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

Trong trường hợp này, chỉ một người là chồng bạn đã có con riêng. Như vậy bạn được sinh hai con theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP nói trên.

Theo Chuyên viên pháp lý Phương Mai - Bộ Tư pháp
VnExpress

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC