Ngày 20 Tháng 12, 2012 | 02:42 PM

Bối cảnh xây dựng dự án Luật Dân số

Bối cảnh xây dựng dự án Luật Dân số
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Kinh tế tăng trưởng nhanh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người đạt 1220 USD năm 2010, vượt qua ngưỡng nước nghèo, vừa có cơ hội đầu tư cho công tác dân số, vừa không còn cơ hội nhận được nhiều nguồn vốn viện trợ, vốn vay ưu đãi của quốc tế và các quốc gia trong những năm tới.

- Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống nhân dân có tác động tích cực, tiêu cực đến mức sinh, mức chết, di cư, sự phát triển toàn diện của mỗi người dân và môi trường sinh thái.
 
- Quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng và toàn diện, làm chuyển tập quán, lối sống nông nghiệp sang lối sống công nghiệp hiện đại, vừa có tác động tích cực, vừa có tác động tiêu cực đối với sự phát triển và đời sống xã hội. Di cư quốc tế sẽ diễn ra mạnh hơn và khó kiểm soát. 

Quan hệ hôn nhân gia đình lỏng lẻo và tình trạng ly hôn, ít quan tâm chăm sóc con cái, thiếu trách nhiệm phụng dưỡng người già có xu hướng tăng nhanh; lối sống ích kỷ, buông thả và các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng là những yếu tốt cản trở mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.
 
- Quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền đòi hỏi các quan hệ về dân số, liên quan đến quyền con người cần quy định bằng pháp luật, được xử lý theo pháp luật và pháp luật phải bảo đảm sự hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cá nhân với cộng đồng, với quốc gia; giữa quyền và trách nhiệm giữa các cộng đồng; giữa quyền và trách nhiệm của cộng đồng với quốc gia. 

Trên thực tế, các luật, pháp lệnh có nội dung liên quan đến dân số đã được ban hành (như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Người cao tuổi, Luật Người tàn tật, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới và các luật, pháp lệnh hiện hành có liên quan) vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn trong việc xây dựng Luật Dân số.
 
- Sự chuyển đổi nhân khẩu học đã nảy sinh các vấn đề mới về sinh sản, giới tính, thể chất con người, cơ cấu tuổi của dân số, già hóa dân số, cơ cấu dân số vàng. Giải quyết vấn đề mới nảy sinh về DS-KHHGĐ không chỉ bằng biện pháp kỹ thuật đơn thuẩn mà là biện pháp tổng hợp có tính liên ngành, bằng cơ chế phối hợp liên ngành theo quy định bằng các quy phạm pháp luật. 

Để chuyển đổi được tâm lý, tập quán thì đòi hỏi phải có thời gian dài và phải triển khai đồng bộ các biện pháp về tuyên truyền, kỹ thuật, kinh tế, hành chính và oổ chức thi hành pháp luật, chỉ khi người dân kiểm nghiệm được thực tiễn cuộc sống thì sự chuyển đổi tâm lý tập quán mới hướng đến các  hành vi đúng đắn để giải quyết các vấn đề dân số.
 
- Các vấn đề dân số mà Chính phủ Việt Nam cam kết quốc tế thực hiện như chương trình hành động Hội nghị Dân số và Phát triển (ICPD Cairo 1994); các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG); tuyên bố Mexico về dân số và phát triển năm 1984; tuyên bố của hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và phát triển (Rio de Janerio năm 1992; thành viên Tổ chức các đối tác về Dân số và phát triển (PPD).
 
B.T

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC