Tìm lại cảm xúc ở "9 bậc tình yêu"

Ngày 16 Tháng 8, 2011 | 05:02 PM

Không biết có phải bởi những “lời hay ý đẹp” từ câu chuyện tương truyền huyền bí, mà mỗi ngày có hàng trăm bạn trẻ kéo nhau lên thác “Chín bậc tình yêu”.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC