Ngày 29 Tháng 1, 2015 | 05:42 PM

Thái Bình: 9 kết quả nổi bật trong công tác DS-KHHGĐ năm 2014

Thái Bình: 9 kết quả nổi bật trong công tác DS-KHHGĐ năm 2014
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm 2014, công tác DS-KHHGĐ của Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực của ngành Dân số cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung.

1. Năm 2014 là năm thứ 13 liên tục Thái Bình duy trì được mức sinh thay thế; có 01 xã (trong năm 2014) và 168 thôn, tổ dân phố 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

2. Phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số tỉnh đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, quy định của địa phương về công tác DS – KHHGĐ; phản ánh, biểu dương kịp thời các đơn vị, các nhân thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ.

3. Bộ máy làm công tác dân số từ tỉnh đến cơ sở đã được kiện toàn, đặc biệt ở tuyến huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện, mỗi Trung tâm có 6 biên chế sự nghiệp; cấp xã có 286 cán bộ trong đó có 281 cán bộ chuyên trách dân số xã đã được biên chế thuộc Trung tâm Dân số được biệt phái làm việc tại xã.

4. Tổ chức 14 lớp tập huấn cho trên 1.200 học viên là cán bộ của Chi cục Dân số, Trung tâm chăm sóc SKSS, Trung tâm Dân số, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các huyện, cán bộ Dân số xã, CTV Dân số về quản lý hậu cần phương tiện tránh thai, nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số, truyền thông tư vấn tại cộng đồng.

5. Triển khai, duy trì các mô hình đạt kết quả cao: Mô hình Sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại 286/286 xã; Mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 157 xã; Mô hình Tư vấn và Chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại 19 xã (mở rộng 4 xã bằng kinh phí địa phương), Mô hình khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân tại 16 xã, 123 CLB tiền hôn nhân; thực hiện đề án Kiểm soát dân số vùng biển, ven biển tại 83 xã mang lại hiệu quả thiết thực.

6. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 28/4/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, năm 2014 bằng nguồn kinh phí địa phương Chi cục DS - KHHGĐ triển khai thực hiện chỉ đạo mô hình điểm truyền thông DS - KHHGĐ tại 8 xã và duy trì 16 ở xã nông thôn mới.

7. Truyền thông nhân các sự kiện: Tổ chức tốt 2 đợt xe ô tô tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ trên 1.200 biển tường, cắt dán treo gần 3.000 băngzon, sửa chữa nâng cấp và làm mới trên 100 pano các loại, biên tập và in ấn, phát hành 2.900 cuốn Thông tin dân số Thái Bình, 300 đĩa và nhiều loại sản phẩm, ấn phẩm, tờ rơi khác.

8. Trang thiết bị mới 18 bộ máy tính và máy in, 2 máy chiếu cho Trung tâm Dân số các huyện, các xã đã đạt nông thôn mới thực hiện tốt công tác DS - KHHGĐ giúp cho việc truyền thông và cập nhật lưu giữ dữ liệu dân cư ở cơ sở đạt hiệu quả cao.

9. Năm đầu tiên thực hiện tăng cường giám sát: Cán bộ Chi cục DS-KHHGĐ xuống kiểm tra và hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành các qui định, chế độ… ở cơ sở tại 230/286 xã, phường, thị trấn.

Quách Thượng Hải

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC