Ngày 10 Tháng 7, 2019 | 06:56 PM

Hương Khê, Hà Tĩnh: Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7

GiadinhNet - Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Hương Khê tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 đồng thời Sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay với chủ đề "Việt Nam - 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (Cairo, 1994)" được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Bên cạnh đó, tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế để hoàn thành mục tiêu về Dân số và Phát triển.


Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo huyện Hương Khê đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thay đổi hành vi bằng nhiều loại hình, mô hình phù hợp với tâm lý, phong tục, tập quán của từng đối tượng ở từng địa phương tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ.

Bên cạnh đó, kết hợp với các ban ngành tuyên truyền, vận động, tư vấn đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chấp nhận quy mô "Mỗi cặp vợ chông nên sinh đủ 2 con".

Ngay từ đầu năm, chiến dịch tăng cường triển khai dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho các xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa kết hợp triển khai chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được triển khai ở địa bàn 10/22 xã, thị trấn.

Công tác truyền thông, giáo dục vận động luôn được đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ huyện đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có 436 trẻ được sinh ra, giảm 74 trẻ so với cùng kỳ năm 2018; trẻ sinh ra là con thứ ba trở lên là 150 cháu, tăng 3 cháu so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ sinh trên 2 con là 34,4%, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018;

Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh là 101 bé trai/100 bé gái, giảm 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2019 có 1 cặp vợ chồng là cán bộ, Đảng viên sinh con vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, giảm 5 cặp so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ huyện Hương Khê đang gặp phải những khó khăn và thách thức mới, đó là tỷ lệ sinh trên 2 con có nguy cơ tăng mạnh, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đã giảm nhưng thiếu tính bền vững tiểm ẩn nguy cơ tăng trở lại.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập Trung tâm DS-KHHGĐ vào Trung tâm Y tế cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý, sự nhiệt tình trong công việc của cán bộ dân số cơ sở; chế độ thù lao còn thấp, chưa khuyến khích được đội ngũ cộng tác viên dân số yên tâm công tác; ở đâu đó, công tác dân số chưa nhận được sự quan tâm thỏa đáng của cấp ủy, chính quyền mà còn xem nhẹ buông lỏng quản lý công tác dân số.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Hoàng Công Lý, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số huyện đã giao nhiệm vụ cho ngành Dân số làm tốt công tác tham mưu sớm ổn định tổ chức, bộ máy.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng dân số, thời gian tới cần tập trung tổ chức, học tập và triển khai thực hiển Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới;

Chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy đến các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển.

Văn Định

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC