Ngày 13 Tháng 6, 2014 | 09:45 AM

Hà Giang: Triển khai thành công chiến dịch đợt 1

Hà Giang: Triển khai thành công chiến dịch đợt 1
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Năm 2014, Hà Giang triển khai Chiến dịch tại 140 xã, tăng 13 xã so với năm 2013. Theo báo cáo mới nhất, kết quả Chiến dịch đạt rất cao.

Năm 2014, Hà Giang triển khai chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn tới 140 xã, tăng so với năm 2013 là 13 xã. Trong đó, đợt 1 triển khai tại 93 xã. Đây là những xã khó khăn, xã có mức sinh cao.

Theo báo cáo của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 10 huyện triển khai chiến dịch, kết thúc cao điểm đợt 1, kết quả đạt 117,8% tổng các BPTT so với kế hoạch chiến dịch đợt 1, trong đó các biện pháp lâm sàng đạt 120% so với kế hoạch đợt 1, đạt 79% các biện pháp lâm sàng kế hoạch chiến dịch cả năm 2014.

Trong nội dung khám và điều trị phụ khoa, các huyện làm tốt chiến dịch như: huyện Bắc Quang, huyện Vị Xuyên, huyện Đồng Văn đạt trên 100% kế hoạch.

Chiến dịch đợt 2 tại Hà Giang sẽ triển khai đến 31/10, với mục tiêu đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

 
Việt Tiến
Chi cục Dân số - KHHGĐ

    

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC