Ngày 4 Tháng 9, 2019 | 02:06 PM

Chuyển biến tích cực với công tác xã hội hóa phương tiện tránh thai

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Qua 2 năm triển khai, hoạt động xã hội hóa phương tiện tránh thai ở Bến Tre đẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và làm thay đổi cách nghĩ của người dân trong việc chủ động sử dụng phương tiện tránh thai.

Năm 2019, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định số 718/QĐ-BYT về việc phê duyệt đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp Đề án Xã hội hóa, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS đến năm 2030. Với mục tiêu chung là "Tăng cường khả năng tiếp cận Đề án Xã hội hóa, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS cho nhóm dân cư có nhu cầu và có khả năng chi trả; chú trọng dự phòng, sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng theo phương thức xã hội hóa và huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, tăng tính bền vững của công tác dân số và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới".

Chuyển biến tích cực với công tác xã hội hóa phương tiện tránh thai - Ảnh 1.

Hội thảo giới thiệu sản phẩm xã hội hóa. Ảnh Châu Hồn

Tại Bến Tre, Đề án 818 đã triển khai tại khu vực thành thị, gồm 10 phường thuộc khu vực TP. Bến Tre và khu vực thị trấn của các huyện: Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú và hiện nay đã mở rộng 164 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Qua 2 năm triển khai, hoạt động xã hội hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2017, đề án đáp ứng được nhu cầu sử dụng của đối tượng theo phân khúc thị trường. Số lượng sản phẩm KHHGĐ, hàng hóa SKSS thực hiện xã hội hóa: thuốc viên tránh thai Anna: 1.283 vỉ; bao cao su Hello: 4.032 chiếc; dung dịch vệ sinh phụ nữ vagis: 351 chai. Năm 2018, số lượng sản phẩm KHHGĐ, hàng hóa SKSS thực hiện xã hội hóa: thuốc viên tránh thai Anna: 797 vỉ; bao cao su Hello: 5.211 chiếc; dung dịch vệ sinh phụ nữ vagis: 415 chai.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua đã góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước và làm thay đổi cách nghĩ của người dân trong việc chủ động sử dụng phương tiện tránh thai.

Nhằm hỗ trợ mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm xã hội hóa ngoài công lập trên địa bàn, Hội KHHGĐ tỉnh trình và được Sở Y tế phê duyệt chủ trương tổ chức giới thiệu các PTTT của Đề án số 818 của Bộ Y tế. Hội KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Phòng Y tế TP. Bến Tre và các huyện Chợ Lách, Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú mở các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm xã hội hóa Đề án số 818 của Bộ Y tế. Hội thảo đã cung cấp 3.888 vỉ thuốc viên tránh thai Anna và 2.430 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Vagis đến đối tượng sử dụng thông qua 64 quầy thuốc, nhà thuốc, đại lý thuốc trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội KHHGĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế các huyện tổ chức hội thảo Giới thiệu sản phẩm xã hội hóa Đề án số 818 của Bộ Y tế nhằm góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu theo Đề án Xã hội hóa cung cấp Đề án Xã hội hóa, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tổ chức Tập huấn kỹ năng truyền thông về công tác xã hội hóa; Tập huấn về tổ chức hệ thống, điểm cung cấp dịch vụ, kỹ năng phân phối sản phẩm theo phân khúc thị trường cho viên chức trạm y tế, cộng tác viên dân số và người bán hàng.

Gia Minh (th)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC