Ngày 20 Tháng 12, 2010 | 06:56 PM

Bài Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy tại buổi họp báo hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số VN

Bài Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy tại buổi họp báo hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số VN

GiadinhNet xin đăng toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy tại buổi họp báo hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/1010.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy phát biểu khai mạc buổi họp báo. Ảnh: Chí Cường

 
Kính thưa các quí vị đại biểu, cùng toàn thể các bạn!
 
Trước hết, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã tham dự cuộc Họp báo hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 hôm nay, với chủ đề “Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”.
 
Thưa các quí vị!
 
Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGD) đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ những năm đầu của thập kỷ 60, với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định đã nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ là vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận gia đình, để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo. Đây là mốc quan trọng để ngày 19/5/1997 Chính phủ ban hành Quyết định số 326/TTg lấy ngày 26 tháng 12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam.
 
Trong suốt 49 năm qua, dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt hay trong tiến trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt công tác DS-KHHGĐ là một trong những nội dung trọng tâm của việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Vì vậy, công tác DS-KHHGĐ đã được những thành tựu, kết quả quan trọng: Kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 1/4/2009 cho thấy, dân số Việt Nam là 85,8 triệu, tỉ lệ phát triển dân số bình quân trong 10 năm qua chỉ còn 1,2% (bằng 1/3 mức sinh và mức tăng dân số ở thời điểm 49 năm trước đây). Việt Nam đã đạt dưới mức sinh thay thế, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 2,03 con.
 
Năm 2010 chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh đã thực hiện đạt chỉ tiêu Quốc hội giao là 0,2‰; công tác truyền thông vận động, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy tác dụng; đã tổ chức triển khai thí điểm nhiều mô hình, đề án nhằm giải quyết các vấn đề về chất lượng dân số, cơ cấu dân số cũng thu được kết quả tốt…

Những thành tựu, kết quả đạt được của công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Trung ương xuống cơ sở. Nhân dịp này, Bộ Y tế xin trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí, những người bạn đồng hành trách nhiệm, tận tụy với công tác tuyên truyền, giáo dục về DS-KHHGĐ.

Kính thưa các quí vị đại biểu!

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên, nhưng công tác DS-KHHGĐ vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất gay gắt. Hiện nay, qui mô dân số nước ta đã gần 86 triệu người, mật độ dân số đạt 259 người/km², đứng thứ 13 thế giới về quy mô dân số và là một trong những nước có mật độ dân số rất cao. Mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm xấp xỉ 1 triệu người. Mức sinh đã giảm nhiều nhưng còn chênh lệch lớn giữa các vùng, số con trung bình của mỗi cặp vợ chồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi cao, hải đảo vẫn còn còn cao; tỷ số giới tính khi sinh bước vào mức cao, tăng nhanh và liên tục, năm 2006 là 110 bé trai/100 bé gái, năm 2010 là 111 bé trai/100 bé gái; số người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ người già tăng nhanh cả về số tuyệt đối và tương đối.

Nhận thức sâu sắc về tính chiến lược, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của đất nước và những khó khăn, thách thức của công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới, ngày 26/11/2010 vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg về việc lấy tháng 12 hằng năm là Tháng hành động quốc gia về Dân số, với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam; tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác DS-KHHGĐ của Việt Nam.

Kính thưa quý vị và các bạn!
 
Để thiết thực kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12, Tháng hành động quốc gia về Dân số đầu tiên năm 2010, hôm nay Bộ Y tế tổ chức họp báo với đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí với mong muốn các bạn sẽ cùng Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ với những nội dung chủ yếu sau:
 
- Các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới (Kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; Pháp lệnh Dân số; Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số và các Nghị định hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện kết luận 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị, Quyết định của Chính phủ ban hành các chiến lược, chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ và Tháng hành động quốc gia về Dân số trong thời gian tới).
 
- Thành tựu, kết quả công tác DS-KHHGĐ của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua (Chiến lược Dân số Việt Nam từ năm 2001-2010, Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ từ năm 2006-2010); những khó khăn, thách thức và phương hướng công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới (Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020, chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015). Các mô hình, điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác DS-KHHGĐ. Ý kiến của các lãnh đạo, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực dân số, của đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về công tác DS-KHHGĐ.
 
- Ý nghĩa, chủ đề của Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2010. Tình hình mất cân bằng giới khi sinh của cả nước, của các tỉnh, thành phố tại thời điểm hiện nay và dự báo thời gian tới (thực trạng, hậu quả, nguyên nhân, giải pháp để kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh). Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực đối với việc kiểm soát và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Kính thưa quí vị và các bạn!

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc cuộc họp báo hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam hôm nay. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, cộng tác của quý vị và các bạn vì một nước Việt Nam có quy mô dân số phù hợp, chất lượng dân số ngày càng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin kính chúc các quí vị đại biểu, các nhà báo sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC