Thông tin mới nhất về: Cương lĩnh

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Bầu bổ sung hai ủy viên Bộ Chính trị

Bầu bổ sung hai ủy viên Bộ Chính trị

11/05/2013 16:35

Sáng 11/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bế mạc. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Tags: , Trung ương Đảng, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết, Hồ Chí Minh, Ban chấp hành, Cương lĩnh, Đề án