Ngày 18 Tháng 10, 2012 | 02:44 PM

Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai:

Hướng đến xóa dần trợ cấp của Nhà nước

Hướng đến xóa dần trợ cấp của Nhà nước
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội thảo Tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cho 8 Trung tâm DS-KHHGĐ huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

CTV dân số truyền thông tư vấn các biện pháp tránh thai cho người dân. Ảnh: Dương Ngọc.

Góp phần hoàn thành Chương trình DS-KHHGĐ

Nhằm hướng đến xóa dần trợ cấp của Nhà nước, tiếp tục thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về việc bán rộng rãi các phương tiện dụng cụ KHHGĐ, đẩy mạnh và mở rộng chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, căn cứ vào thực tế, nhu cầu các PTTT ngày càng tăng cao do gia tăng dân số, nguồn tài trợ giảm dần (trước đây là 86% hiện nay chỉ còn 10%), số người trong xã hội không đủ khả năng chi trả cần sự hỗ trợ của Nhà nước...  cùng với chủ trương đa dạng hóa các BPTT hiện đại nhằm  thu hút ngày càng nhiều đối tượng tham gia thực hiện, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2178/QĐ-BYT ngày 27/06/2011 về việc phê duyệt "Đề án tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai phục vụ Chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2011 - 2020.

Tỉnh Vĩnh Long đã đạt mức sinh thay thế. Năm 2011, số con trên một bà mẹ là 1,63, tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm đều tăng và vượt chỉ tiêu kế hoạch, tỷ lệ tăng dân số bình quân 0,18%, tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại đạt 72,6%. Qua công tác truyền thông tư vấn cộng đồng tư vấn trực tiếp, tư vấn nhóm, các phương tiện thông tin đại chúng đã giúp cho phần lớn cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản nắm được cơ cấu các BPTT hiện đại và chấp nhận áp dụng cho mình. Hiện nay các BPTT được  sử dụng nhiều nhất là: Vòng tránh thai (hay còn gọi là dụng cụ tử cung), thuốc viên tránh thai, bao cao su, thuốc tiêm tránh thai, đình sản...

Cần có sự cùng chi trả của cộng đồng

Đến thời điểm này, tại Vĩnh Long, 107 xã, phường, thị trấn có bộ máy và đội ngũ cán bộ dân số đã có kiện toàn, hoạt động có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, vấn đề tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai vẫn đang đứng trước khó khăn, thách thức là: Nhu cầu sử dụng phương tiện tránh thai ngày càng tăng do số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, số người sử dụng biện pháp tránh thai ngày càng cao, nguồn ngân sách đầu tư cho các phương tiện tránh thai đòi hỏi ngày càng lớn. Vì lẽ đó phải cần đẩy mạnh xã hội hóa và cần có sự cùng chi trả của cộng đồng cho các nhu cầu các phương tiện tránh thai.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Trà Ôn chia sẻ: "Muốn thực hiện được tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai cần phải tăng cường công tác truyền thông chuyển đổi hành vi, phải có lộ trình vì đối tượng sử dụng vẫn quen với việc được cung cấp miễn phí các sản phẩm này".

Để triển khai và thực hiện tốt chương trình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên ngành dân số cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động cho người dân thay đổi thái độ hành vi và chấp nhận chi trả khi sử dụng phương tiện tránh thai. Các trung tâm DS-KHHGĐ phải phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức rộng khắp trên địa bàn, cung cấp các sản phẩm truyền thông, vận động và tư vấn cộng đồng... để mọi người thấy được lợi ích và nghĩa vụ của mình khi sử dụng các biện pháp tránh thai.
 
Thái Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC