Thông tin mới nhất về: cân đối ngân sách

Bạn thích các tin tức trong chủ đề này? Hãy bình luận, gửi, chia sẻ với bạn bè nhé!

Chưa thể tăng lương vào năm 2015

Chưa thể tăng lương vào năm 2015

10/10/2014 09:45

GiadinhNet - Ngày 9/10, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Nội dung ngày làm việc cuối cùng tập trung hướng tới các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 cũng như thảo luận cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Tags: Ngân sách nhà nước, kinh tế khó khăn, cân đối ngân sách