Thời tiết ngày 16/6: Hà Nội nắng nóng trở lại, Sài Gòn mưa rào

Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)