Top 10 smartphone sạc pin nhanh nhất hiện nay


1. LG V10 .

1. LG V10 .


2. LG G5 .

2. LG G5 .


3. Samsung Galaxy S6 .

3. Samsung Galaxy S6 .


4. Samsung Galaxy Note 5 .

4. Samsung Galaxy Note 5 .


5. Samsung Galaxy S7 .

5. Samsung Galaxy S7 .


6. Huawei Nexus 6P .

6. Huawei Nexus 6P .


7. Samsung Galaxy S7 Edge .

7. Samsung Galaxy S7 Edge .


8. HTC 10 .

8. HTC 10 .


9. LG Nexus 5X .

9. LG Nexus 5X .


10. LG G4 .

10. LG G4 .

Theo Khoa học phát triển