Việt Nam tổ chức Hội nghị các Quan chức cao cấp về Phát triển Y tế của ASEAN

Đây là hội nghị được tổ chức thường niên theo cơ chế luân phiên tại các quốc gia thành viên ASEAN. Hội nghị là diễn đàn để các quan chức cao cấp về phát triển y tế chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN sẽ được tổ chức sau đó theo cơ chế luân phiên và được tổ chức 2 năm 1 lần.

Trong đó, Chương trình Phát triển Y tế sau năm 2015 của ASEAN là một trong những nội dung quan trọng nhất của hội nghị. Chương trình bao gồm 18 lĩnh vực ưu tiên được chia làm 4 vấn đề chính, gồm tăng cường lối sống lành mạnh, ứng phó với mọi nguy cơ và mối đe dọa bệnh dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường hệ thống y tế và tiếp cận chăm sóc sức khỏe.     

Mai Anh/Báo Gia đình & Xã hội