Hà mã dài 2m xuất hiện trên phố

Theo cảnh sát địa phương, con hà mã đã rơi khỏi xe tải trong quá trình vận chuyển. (Nguồn: CCTV)

Theo cảnh sát địa phương, con hà mã đã rơi khỏi xe tải trong quá trình vận chuyển. (Nguồn: CCTV)

Con hà mã bị gẫy răng và có dịch chảy ra từ mắt. (Nguồn: CCTV)

Con hà mã bị gẫy răng và có dịch chảy ra từ mắt. (Nguồn: CCTV)

Cảnh sát đã nhờ các bác sỹ thú y gây mê cho nó. (Nguồn: CCTV)

Cảnh sát đã nhờ các bác sỹ thú y gây mê cho nó. (Nguồn: CCTV)

Con hà mã được chuyển tới trung tâm thú y. (Nguồn: CCTV)

Con hà mã được chuyển tới trung tâm thú y. (Nguồn: CCTV)

Theo Vietnamplus