Đến đâu để được tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân?

Đến đâu để được tư vấn về sức khỏe tiền hôn nhân? 1

Ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình cho biết: Tổng cục DS-KHHGĐ đã triển khai chương trình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (nhưng chưa bao phủ được tất cả các quận, huyện, xã, phường).
 
Nếu bạn cần tư vấn về nội dung trên xin liên hệ với Chi cục DS-KHHGĐ ở tỉnh bạn để được hướng dẫn. Bạn có thể gọi đến Tổng đài tư vấn của Tổng cục DS-KHHGĐ: 19008088 để nhận được dịch vụ tư vấn.
 
GĐN