Vụ cộng điểm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Bộ GD&ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc

Theo đó, việc đưa Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào đối tượng được ưu tiên trong thi tuyển sinh vào ĐH, CĐ xuất phát từ việc ban soạn thảo mong muốn “văn bản phải mang tính bao quát tổng thể”, nên đã quy định đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh “mặc dù không trái với pháp lệnh và nghị định trên nhưng chưa phù hợp với thực tế ở nước ta”. Trước phản hồi của dư luận, Bộ GD&ĐT đã rút kinh nghiệm sâu sắc về soạn thảo và ban hành các văn bản pháp luật. Bộ GD&ĐT đã kịp thời ban hành thông tư bãi bỏ quy định với những đối tượng ưu tiên không phù hợp với thực tế hiện nay tại Thông tư 24.

Theo Thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành trước đó, các trường hợp được bổ sung vào đối tượng 03 trong chính sách ưu tiên trong tuyển sinh gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945… Điều làm nhiều người băn khoăn là việc ưu tiên áp dụng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ tháng 1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 có vẻ quá hình thức vì những người này không mấy ai tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ.

H.Nguyên