Nhập viện do ăn cá hồng

Theo kinh nghiệm của nhiều ngư dân, đây là thời điểm sau sinh sản của một số loại tảo (gọi là tảo nở hoa hay thủy triều đỏ) có độc dẫn đến tích tụ độc tố cho một số loại hải sản khi ăn phải, trong đó có cá hồng.

Theo Lao động